Videnskabeligt Personale

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde
Addison, Anthony John Professor Udviklingsøkonomi; Udvindingsindustrier; Olie og gas; Minedrift; Afrikas økonomier Billede af Addison, Anthony John
Altmann, Steffen Lektor Adfærdsøkonomi, empirisk økonomi, organisationsøkonomi, arbejdsmarkedøkonomi, offentlig politik, nudges, default options Billede af Altmann, Steffen
Andersen, Asger Lau Lektor Husholdningers økonomiske og finansielle adfærd; politisk økonomi; anvendt mikroøkonometri Billede af Andersen, Asger Lau
Arnarson, Björn Thor Adjunkt International handel; arbejdsmarkedsøkonomi; øresundsregionen; globalisering; handelspolitik Billede af Arnarson, Björn Thor
Barletta, Giulia Videnskabelig assistent Udviklingsøkonomi; multidimensionel fattigdomsanalyse; ulighed Billede af Barletta, Giulia
Bennedsen, Morten Professor Små og mellemstore virksomheder; ejerledelse; anvendt mikroøkonomi; familievirksomheder; incitamenter Billede af Bennedsen, Morten
Bentzen, Jeanet Sinding Lektor - forfremmelsesprogrammet Empirisk forskning indenfor: økonomisk udvikling på lang sigt; årsager og konsekvenser af religion; institutioner og velstand; langsigtede årsager ... Billede af Bentzen, Jeanet Sinding
Berg, Rasmus Kehlet Skjødt Postdoc Miljø- og klimaøkonomi; politisk økonomi; CGE modellering Billede af Berg, Rasmus Kehlet Skjødt
Bergman, Michael Lektor Europæisk, dansk og svensk økonomisk politik; finanspolitiske rammer; valutakurser; konjunkturcyklusser; pengepolitik Billede af Bergman, Michael
Bjerre-Nielsen, Andreas Lektor Sociale netværk, uddannelsesøkonomi, bevælgeses- og adfærdsdata, data science & spilteori Billede af Bjerre-Nielsen, Andreas
Browning, Martin Professor Anvendt mikroøkonometri, familieøkonomi, opsparing og forbrug Billede af Browning, Martin
Buus, Magnus Tolum Postdoc International handel, empirisk industriøkonomi, anvendt mikroøkonometri, handelspolitik, globalisering Billede af Buus, Magnus Tolum
Chopra, Felix Tenure Track Adjunkt Politisk økonomi; Husholdningers økonomi; Miljøøkonomi; Adfærdsøkonomi; Eksperimentel økonomi Billede af Chopra, Felix
Dalgaard, Carl-Johan Lars Professor Økonomisk vækst; udvikling; makroøkonomi Billede af Dalgaard, Carl-Johan Lars
Daysal, N. Meltem Lektor Børneudvikling; medicinske indgreb; overskud inden for husholdningen; sundhedsøkonomi; arbejdsøkonomi Billede af Daysal, N. Meltem
Druedahl, Jeppe Lektor Makroøkonomiske spørgsmål; modeller med usikkerhed og heterogenitet; miko-data; numeriske metoder Billede af Druedahl, Jeppe
Ejrnæs, Mette Professor Anvendt mikroøkonometri; indkomst processer; forbrug; anbringelser af børn; arbejdsløshedsforsikring Billede af Ejrnæs, Mette
Eskildsen, Janek Bligaard Postdoc Ressource-, miljø og klimaøkonomi, energiøkonomi, transportøkonomi, anvendte generelle ligevægtsmodeller Billede af Eskildsen, Janek Bligaard
Falco, Paolo Lektor Arbejdsøkonomi; randomiserede kontrollerede forsøg (RCT); udvikling; eksperimentel og adfærdsøkonomi Billede af Falco, Paolo
Ferreira, Ines Afonso Roque Adjunkt Udviklingsbistand, skrøbelige stater, udviklingsøkonomi Billede af Ferreira, Ines Afonso Roque
Fisker, Peter Kielberg Adjunkt Udvikling; katastrofer; GIS; satellitdata; Mozambique Billede af Fisker, Peter Kielberg
Foged, Mette Lektor Arbejdsmarkedsøkonomi; husholdningers økonomiske og finansielle adfærd; migration; integration; anvendt mikroøkonometri Billede af Foged, Mette
Fosgerau, Mogens Professor Transportøkonomi; trængsel; information og entropi; diskrete valgmodeller Billede af Fosgerau, Mogens
Gioia, Francesca Videnskabelig assistent Billede af Gioia, Francesca
Gravert, Christina Lektor Adfærdsøkonomi; eksperimentel økonomi, offentlig politik, nudging, incitamenter og adfærdsændring Billede af Gravert, Christina
Gørtz, Mette Professor Sundhedsøkonomi; familieøkonomi; arbejdsmarkedsøkonomi; aldring; anvendt mikroøkonometri Billede af Gørtz, Mette
Hansen, Casper Worm Professor Dødelighed; forventet levealder; demografiske ændringer; langsigtet økonomisk vækst; makroøkonomiske aspekter i udviklingsøkonomi Billede af Hansen, Casper Worm
Hansen, Henrik Institutleder Anvendt økonometri; udviklingsøkonomi; udviklingsbistand; effektmåling; Vietnam Billede af Hansen, Henrik
Hansen, Maria Juul Adjunkt Strukturel mikroøkonometri, dynamisk programmering, urban økonomi, lokationsvalg, arbejdsmarkedsøkonomi Billede af Hansen, Maria Juul
Harmon, Nikolaj Arpe Lektor Arbejdsmarkeder; jobs; politikere; offentlige medarbejdere; program evaluering Billede af Harmon, Nikolaj Arpe
Hasager, Linea Postdoc Immigration; arbejdsmarkedsøkonomi; integration af flygtninge; anvendt mikroøkonometri; registerdata Billede af Hasager, Linea
Huang, Shan Forskningsfuldmægtig Billede af Huang, Shan
Hvidberg, Kristoffer Balle Postdoc Anvendt mikroøkonometri; uddannelse; økonomisk og finansiel adfærd; ulighed Billede af Hvidberg, Kristoffer Balle
Jensen, Henrik Professor Makroøkonomi; pengepolitik; rentepolitik; ØMU Billede af Jensen, Henrik
Jensen, Thomas Lektor Anvendt spilteori, matematikdidaktik, politisk økonomi Billede af Jensen, Thomas
Johannesen, Niels Professor Skattepolitik; skattely; skatteunddragelse; internationale skatteforhold; finanskrise Billede af Johannesen, Niels
Jones, Edward Samuel Lektor Udviklingsøkonomi; uddannelse; arbejdsmarkedsøkonomi; anvendt makroøkonomi; Afrika syd for Sahara Billede af Jones, Edward Samuel
Jørgensen, Thomas Høgholm Lektor Husholdningsbeslutningstagning, strukturel estimering og anvendt mikroøkonomi Billede af Jørgensen, Thomas Høgholm
Klemp, Marc Patrick Brag Lektor Økonomisk vækst; populationsstudier Billede af Klemp, Marc Patrick Brag
Knudsen, Anne Sofie Beck Tenure Track Adjunkt Økonomisk historie, politisk økonomi, økonomisk udvikling, kulturelle normer Billede af Knudsen, Anne Sofie Beck
Kramer, John Vincent Tenure Track Adjunkt Pengepolitik; Arbejdsmarkedsøkonomi; Mobilitet Billede af Kramer, John Vincent
Kreiner, Claus Thustrup Professor Offentlig finansiering; offentlig politik, ulighed; arbejdsudbud; forbrugeradfærd Billede af Kreiner, Claus Thustrup
Kristiansen, Ida Lykke Postdoc Sundhedsøkonomi, familieøkonomi, børns udvikling, ulighed, anvendt mikroøkonometri Billede af Kristiansen, Ida Lykke
Kruse-Andersen, Peter Kjær Adjunkt Miljøøkonomi, økonomisk vækst, makroøkonomi, EU¿s CO2-kvotesystem (EU ETS) Billede af Kruse-Andersen, Peter Kjær
Lagerlöf, Johan Lektor Anvendt teori; teoretisk industriøkonomi; politisk økonomi; mikroøkonomi Billede af Lagerlöf, Johan
Larsen, Kristian Urup Olesen Videnskabelig assistent Billede af Larsen, Kristian Urup Olesen
Leth-Petersen, Søren Professor Anvendt økonomi; individuel økonomisk adfærd; forbrug; opsparing; arbejdsudbud Billede af Leth-Petersen, Søren
Mahlstedt, Robert Tenure Track Adjunkt Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; programevaluering; anvendt mikroøkonometri; søgeteori Billede af Mahlstedt, Robert
Markussen, Thomas Professor Politisk økonomi; udviklingsøkonomi; eksperimenter; kollektiv adfærd; socialkapital Billede af Markussen, Thomas
Mekasha, Tseday Jemaneh Adjunkt Udviklingsøkonomi, bistandseffektivitet, social beskyttelse, migration, modstandsdygtighed over for klimaændringer, Afrika syd for Sahara Billede af Mekasha, Tseday Jemaneh
Milhøj, Anders Lektor CO10 Teoretisk Statistik; anvendt Statistik; tidsrækkeanalyse; stikprøveteori; IT-programmet SAS Billede af Milhøj, Anders
Munch, Jakob Roland Professor Globalisering; international handel; arbejdsmarkedsøkonomi; indvandring; vækstmarkeder Billede af Munch, Jakob Roland
Munk-Nielsen, Anders Lektor Empirisk industriøkonomi; strukturel mikroøkonometri; sundhedsøkonomi; diskret valg; transportøkonomi Billede af Munk-Nielsen, Anders
Nesje, Frikk Tenure Track Adjunkt Miljøøkonomi; klimaforandringer; naturressourcer; velfærdsøkonomi; spilteori Billede af Nesje, Frikk
Nielsen, Heino Bohn Professor MSO Økonometri; tidsrækkeanalyse; makroøkonometri; kointegration; finansiel økonometri; modeller for volatilitet; bootstrap Billede af Nielsen, Heino Bohn
Nielsen, Nikolaj Postdoc Mikroøkonometri, dynamisk programmering, uddannelsesøkonomi, efterspørgselsestimation Billede af Nielsen, Nikolaj
Nielsen, Torben Heien Lektor - forfremmelsesprogrammet Sundhedsadfærd; ulighed i sundhed og mortalitet; opsparingsadfærd; måling af sundhed; sundhedsudbydere Billede af Nielsen, Torben Heien
Olsen, Morten Graugaard Lektor Teknologisk udvikling, indkomstulighed, økonomisk vækst, automatisering Billede af Olsen, Morten Graugaard
Pedersen, Rasmus Søndergaard Lektor Finansiel økonometri; tidsrækkeøkonometri; økonometrisk teori; tunghalede tidsrækker; modeller for tidsvarierende volatilitet Billede af Pedersen, Rasmus Søndergaard
Rahbek, Anders Professor Finansiel økonometri; økonometrisk tidsrække analyse; bootstrap; GARCH og modellering af volatilitet; kointegrations analyse Billede af Rahbek, Anders
Rand, John Professor Udviklingsøkonomi; anvendt økonometri; effektmåling; praktisk og teoretisk industriøkonomi; tværdisciplinære metoder Billede af Rand, John
Rasmussen, Mette Adjunkt Arbejdsmarkedsøkonomi; Aktiv arbejdsmarkedspolitik; Ledighed og jobskifte; Omskoling; Anvendt mikroøkonometri Billede af Rasmussen, Mette
Ravn, Søren Hove Lektor Makroøkonomi; finans- og pengepolitik; samspil mellem finansielle markeder og makroøkonomi; makroøkonometri; makroøkonomiske modeller Billede af Ravn, Søren Hove
Ribers, Michael Allan Adjunkt Sundhedsøkonomi, dynamiske modeller for diskrete valg, strukturel mikroøkonometri Billede af Ribers, Michael Allan
Salmi, Julia Tenure Track Adjunkt Mikroøkonomisk teori; informationsøkonomi; dynamiske spil; Billede af Salmi, Julia
Salvucci, Vincenzo Adjunkt Udviklingsøkonomi;økonomisk og flerdimensional magtanalyse, ulighed, fejlernæring blandt børn; beskyttelse, økonometrisk analyse af mikrodata Billede af Salvucci, Vincenzo
Sander, Sarah Postdoc Anvendt mikroøkonometri; Indsatser for børn og familier; Ulighed; Familieøkonomi; Arbejdsmarkedsøkonomi Billede af Sander, Sarah
Schjerning, Bertel Professor Dynamiske modeller for diskrete valg; dynamiske modeller for generel ligevægt; dynamisk spilteori; beregningsmetoder; strukturel estimation Billede af Schjerning, Bertel
Schneider, Florian Hans Fred Tenure Track Adjunkt Adfærdsøkonomi; Eksperimentel økonomi; Sundhedsøkonomi; Arbejdsøkonomi; Prosociale motivationer; Økonomiske incitamenter Billede af Schneider, Florian Hans Fred
Schultz, Christian Professor Konkurrenceøkonomi; Industriel organisation; Politisk økonomi; Information Billede af Schultz, Christian
Selaya, Pablo Lektor Komparativ økonomisk og politisk udvikling; langsigtet vækst; politisk økonomi; institutionel og kulturel forandring Billede af Selaya, Pablo
Settele, Sonja Tenure Track Adjunkt Sundhedsøkonomi, ulighed, overbevisninger, anvendt mikroøkonometri, eksperimentel økonomi Billede af Settele, Sonja
Skandalis, Daphné Jocelyne Tenure Track Adjunkt Arbejdsmarkedet, arbejdsløshed, social sikring, jobsøgning, ulighed Billede af Skandalis, Daphné Jocelyne
Starkov, Egor Tenure Track Adjunkt Anvendt teori, informationsøkonomi, teoretisk industriøkonomi, adfærdsøkonomi Billede af Starkov, Egor
Sunder-Plassmann, Laura Lektor International makroøkonomi; international finansøkonomi; makroøkonomi; statsgæld; statsbankerot Billede af Sunder-Plassmann, Laura
Sæverud, Johan Postdoc Anvendt mikro, strukturelle modeller, arbejdsmarked, pension, opsparing Billede af Sæverud, Johan
Søgaard, Jakob Egholt Tenure Track Adjunkt Offentlig Økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Anvendt mikroøkonometri, Ulighed Billede af Søgaard, Jakob Egholt
Sørensen, Jesper Riis-Vestergaard Tenure Track Adjunkt Økonometrisk analyse af tværsnits- og paneldata; højdimensionel estimation; generaliserede entropimodeller; diskrete valg under usikkerhed Billede af Sørensen, Jesper Riis-Vestergaard
Sørensen, Peter Birch Professor Makroøkonomi; miljøøkonomi; klimaforandringer; naturressourcer; forvaltning af offentlig økonomi Billede af Sørensen, Peter Birch
Sørensen, Peter Norman Professor Asymmetrisk information i økonomiske og finansielle forhold; hordeadfærd; prædiktionsmarkeder; de finansielle markeders mikrostruktur Billede af Sørensen, Peter Norman
Tarp, Finn Professor Udviklingsøkonomi; fattigdom; indkomstfordeling og vækst; mikro- og makroøkonomisk politik og modellering Billede af Tarp, Finn
Travova, Ekaterina Postdoc Kriminalitet; religion; politisk økonomi; arbejdsmarkedsøkonomi Billede af Travova, Ekaterina
Trifkovic, Neda Tenure Track Adjunkt Udviklingsøkonomi, landsbrugsøkonomi, fødevarepolitik, fødevarestandarder, globale værdikæder, kontraktproduktion, arbejdskraft Billede af Trifkovic, Neda
Tyran, Jean-Robert Karl Professor Adfærdsøkonomi; eksperimentel økonomi Billede af Tyran, Jean-Robert Karl
Ullrich, Hannes Lektor Empirical Industrial Organization, Health Economics, Personnel Economics, Discrete Choice Billede af Ullrich, Hannes
Valder, Franziska Postdoc Sundhedsøkonomi; Arbejdsmarkedsøkonomi; anvendt mikroøkonomi; adfærdsøkonomi Billede af Valder, Franziska
Vikander, Nick Lektor Informationsøkonomi; teoretisk industriøkonomi, organisationsøkonomi, adfærdsøkonomi Billede af Vikander, Nick
Voigt, Stefan Tenure Track Adjunkt Markeders mikrostruktur; finansiel økonometrik; prisfastsættelse af aktiver; blockchain-teknologi; big data i finansielle applikationer Billede af Voigt, Stefan
Wang, Jens Erik Ekstern lektor Billede af Wang, Jens Erik
Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen Professor Makroøkonomi, offentlig økonomi, miljøregulering, vækst og indkomstfordeling Billede af Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen
Willadsen, Helene Postdoc Adfærdsøkonomi, eksperimentel økonomi, børn og økonomi Billede af Willadsen, Helene
Wingender, Asger Mose Lektor Økonomisk vækst; humankapital og uddannelse; politiske institutioner; strukturel transformation; økonomisk historie Billede af Wingender, Asger Mose
Wohlfart, Johannes Lektor Finansiel adfærd, adfærdsøkonomi, forventning dannelse, anvendt mikroøkonometrik, eksperimentel økonomi Billede af Wohlfart, Johannes
Wüst, Miriam Lektor - forfremmelsesprogrammet Sundhedsøkonomi; anvendt mikroøkonometri; indsatser for børn og familier; familieøkonomi; Billede af Wüst, Miriam
le Maire, Daniel Lektor Arbejdsmarkedsøkonomi; søgeteori; anvendt mikroøkonometri Billede af le Maire, Daniel