Videnskabeligt Personale

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Addison, Anthony John Professor Udviklingsøkonomi; Udvindingsindustrier; Olie og gas; Minedrift; Afrikas økonomier Billede af Addison, Anthony John
Altmann, Steffen Lektor Adfærdsøkonomi, empirisk økonomi, organisationsøkonomi, arbejdsmarkedøkonomi, offentlig politik, nudges, default options Billede af Altmann, Steffen
Andersen, Asger Lau Lektor Husholdningers økonomiske og finansielle adfærd; politisk økonomi; anvendt mikroøkonometrikt Billede af Andersen, Asger Lau
Arnarson, Björn Thor Adjunkt Billede af Arnarson, Björn Thor
Bennedsen, Morten Professor Små og mellemstore virksomheder; ejerledelse; anvendt mikroøkonomi; familievirksomheder; incitamenter Billede af Bennedsen, Morten
Bentzen, Jeanet Sinding Lektor Empirisk forskning indenfor: økonomisk udvikling på lang sigt; årsager og konsekvenser af religion; institutioner og velstand; langsigtede årsager ... Billede af Bentzen, Jeanet Sinding
Bergman, Michael Lektor Europæisk, dansk og svensk økonomisk politik; finanspolitiske rammer; valutakurser; konjunkturcyklusser; pengepolitik Billede af Bergman, Michael
Bjerre-Nielsen, Andreas Adjunkt Sociale netværk, uddannelsesøkonomi, bevælgeses- og adfærdsdata, data science & spilteori Billede af Bjerre-Nielsen, Andreas
Bordeerath, Bordin Postdoc Milliardærer, Ulighed, Familievirksomheder, Virksomhedsledelse, Selskabsfinansiering Billede af Bordeerath, Bordin
Boserup, Simon Halphen Adjunkt Offentlige finansiering; ulighed; beskatning; skatteunddragelse; mobilitet mellem generationer Billede af Boserup, Simon Halphen
Brandt, Kasper Lasson Postdoc Udviklingsøkonomi; uddannelse i udviklingslande; væbnede konflikter Billede af Brandt, Kasper Lasson
Browning, Martin Professor Billede af Browning, Martin
Busch, Martin Benedikt Videnskabelig assistent Behavioral economics, experimental economics, network theory, network experiments Billede af Busch, Martin Benedikt
Busch, Martin Benedikt Videnskabelig assistent Behavioral economics, experimental economics, network theory, network experiments Billede af Busch, Martin Benedikt
Campos-Mercade, Pol Postdoc Adfærdsøkonomi; Eksperimentel Økonomi; Uddannelse; Sociale Præferencer; Diskrimination Billede af Campos-Mercade, Pol
Carstensen, Christian Langholz Postdoc Urban economics; strukturel estimation; effekter af velfærdsinvesteringer; dynamiske modeller; agentbaserede modeller Billede af Carstensen, Christian Langholz
Dalgaard, Carl-Johan Lars Professor Økonomisk vækst; udvikling; makroøkonomi Billede af Dalgaard, Carl-Johan Lars
Daysal, N. Meltem Lektor Børneudvikling; medicinske indgreb; overskud inden for husholdningen; sundhedsøkonomi; arbejdsøkonomi Billede af Daysal, N. Meltem
Druedahl, Jeppe Lektor Makroøkonomiske spørgsmål; modeller med usikkerhed og heterogenitet; miko-data; numeriske metoder Billede af Druedahl, Jeppe
Ejrnæs, Mette Professor Anvendt mikroøkonometri; indkomst processer; forbrug; anbringelser af børn; arbejdsløshedsforsikring Billede af Ejrnæs, Mette
Falco, Paolo Tenue Track Adjunkt Arbejdsøkonomi; randomiserede kontrollerede forsøg (RCT); udvikling; eksperimentel og adfærdsøkonomi Billede af Falco, Paolo
Ferreira, Ines Afonso Roque Postdoc Udviklingsbistand, skrøbelige stater, udviklingsøkonomi Billede af Ferreira, Ines Afonso Roque
Fisker, Peter Kielberg Postdoc Udvikling; katastrofer; GIS; satellitdata; Mozambique Billede af Fisker, Peter Kielberg
Foged, Mette Adjunkt Arbejdsmarkedsøkonomi; husholdningers økonomiske og finansielle adfærd; migration; integration; anvendt mikroøkonometri Billede af Foged, Mette
Fosgerau, Mogens Professor Transportøkonomi; trængsel; information og entropi; diskrete valgmodeller Billede af Fosgerau, Mogens
Gensowski, Miriam Lektor Uddannelsesøkonomi; ulighed; kognitive og socio-emotionelle færdigheder; intergenerationel mobilitet; valg af erhverv; arbejdsmarkedsøkonomi Billede af Gensowski, Miriam
Gonzalez Eiras, Martin Lektor Makroøkonomi; offentlig finansøkonomi; politisk økonomi; finans Billede af Gonzalez Eiras, Martin
Gravert, Christina Tenue Track Adjunkt Adfærdsøkonomi; eksperimentel økonomi, offentlig politik, nudging, incitamenter og adfærdsændring Billede af Gravert, Christina
Gørtz, Mette Professor Sundhedsøkonomi; familieøkonomi; arbejdsmarkedsøkonomi; aldring; anvendt mikroøkonometri Billede af Gørtz, Mette
Gørtz, Mette Professor Sundhedsøkonomi; familieøkonomi; arbejdsmarkedsøkonomi; aldring; anvendt mikroøkonometri Billede af Gørtz, Mette
Hansen, Casper Worm Lektor Dødelighed; forventet levealder; demografiske ændringer; langsigtet økonomisk vækst; makroøkonomiske aspekter i udviklingsøkonomi Billede af Hansen, Casper Worm
Hansen, Henrik Professor Anvendt økonometri; udviklingsøkonomi; udviklingsbistand; effektmåling; Vietnam Billede af Hansen, Henrik
Hansen, Maria Juul Postdoc Strukturel mikroøkonometri, dynamisk programmering, urban økonomi, lokationsvalg, arbejdsmarkedsøkonomi Billede af Hansen, Maria Juul
Harmon, Nikolaj Arpe Lektor Arbejdsmarkeder; jobs; politikere; offentlige medarbejdere; program evaluering Billede af Harmon, Nikolaj Arpe
Hasager, Linea Postdoc Immigration; arbejdsmarkedsøkonomi; integration af flygtninge; anvendt mikroøkonometri; registerdata Billede af Hasager, Linea
Huang, Shan Videnskabelig assistent Sundhedsøkonomi; anvendt mikroøkonometri; diskrete valg; adfærdsøkonomi; empirisk industriøkonomi Billede af Huang, Shan
Humlum, Anders Priergaard Postdoc Billede af Humlum, Anders Priergaard
Jang, Jihye Forskningsfuldmægtig Research Assistant Billede af Jang, Jihye
Jensen, Henrik Professor Makroøkonomi; pengepolitik; rentepolitik; ØMU Billede af Jensen, Henrik
Jensen, Thomas Lektor Anvendt spilteori, matematikdidaktik, politisk økonomi Billede af Jensen, Thomas
Johannesen, Niels Professor Skattepolitik; skattely; skatteunddragelse; internationale skatteforhold; finanskrise Billede af Johannesen, Niels
Jones, Edward Samuel Lektor Udviklingsøkonomi; uddannelse; arbejdsmarkedsøkonomi; anvendt makroøkonomi; Afrika syd for Sahara Billede af Jones, Edward Samuel
Jørgensen, Thomas Høgholm Lektor Husholdningsbeslutningstagning, strukturel estimering og anvendt mikroøkonomi Billede af Jørgensen, Thomas Høgholm
Keller, Michael Postdoc Naturresourcer; politisk økonomi; beskatning; udvikllingsøkonomi Billede af Keller, Michael
Klemp, Marc Patrick Brag Adjunkt Økonomisk vækst; populationsstudier Billede af Klemp, Marc Patrick Brag
Kreiner, Claus Thustrup Professor Offentlig finansiering; offentlig politik, ulighed; arbejdsudbud; forbrugeradfærd Billede af Kreiner, Claus Thustrup
Kreuder, Janis Videnskabelig assistent Integration af flygtninge; politikevalueringer; migration; arbejdsmarkedsøkonomi; anvendt mikroøkonometri Billede af Kreuder, Janis
Kruse-Andersen, Peter Kjær Adjunkt Miljøøkonomi, økonomisk vækst, makroøkonomi, EU¿s CO2-kvotesystem (EU ETS) Billede af Kruse-Andersen, Peter Kjær
Lagerlöf, Johan Lektor Anvendt teori; teoretisk industrøkonomi; politisk økonomi; mikroøkonomi Billede af Lagerlöf, Johan
Lee, Young Jun Postdoc Økonometri; semiparametriske og ikke-parametriske metoder;optimal transport; anvendt mikroøkonometri Billede af Lee, Young Jun
Leth-Petersen, Søren Professor Anvendt økonomi; individuel økonomisk adfærd; forbrug; opsparing; arbejdsudbud Billede af Leth-Petersen, Søren
Lyngse, Frederik Plesner Postdoc Empirisk sundhedsøkonomi; patienters overholdelse af lægelige råd; Sundheds- og ældreministeriet; registerdata; anvendt mikroøkonomi Billede af Lyngse, Frederik Plesner
Mahlstedt, Robert Tenue Track Adjunkt Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; programevaluering; anvendt mikroøkonometri; søgeteori Billede af Mahlstedt, Robert
Markussen, Thomas Professor Politisk økonomi; udviklingsøkonomi; eksperimenter; kollektiv adfærd; socialkapital Billede af Markussen, Thomas
Matveenko, Andrei Postdoc Informationsøkonomi, rationel uopmærksomhed, diskrete valgmodeller, generaliserede entropimodeller, begrænset rationalitet Billede af Matveenko, Andrei
Meyer, Bjørn Bjørnsson Postdoc Arbejdsmarkedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; videregående uddannelse; anvendt mikroøkonometri; politik evaluering Billede af Meyer, Bjørn Bjørnsson
Milhøj, Anders Lektor CO10 Teoretisk Statistik; anvendt Statistik; tidsrækkeanalyse; stikprøveteori; IT-programmet SAS Billede af Milhøj, Anders
Moran, Patrick Tenue Track Adjunkt Makroøkonomi; husholdningers økonomi; husholdningsgæld; forbrugeradfærd Billede af Moran, Patrick
Munch, Jakob Roland Professor Globalisering; international handel; arbejdsmarkedsøkonomi; indvandring; vækstmarkeder Billede af Munch, Jakob Roland
Munk-Nielsen, Anders Tenue Track Adjunkt Empirisk industriøkonomi; strukturel mikroøkonometri; sundhedsøkonomi; diskret valg; transportøkonomi Billede af Munk-Nielsen, Anders
Nesje, Frikk Tenue Track Adjunkt Miljøøkonomi; klimaforandringer; naturresourcer; velfærdsøkonomi; spilteori Billede af Nesje, Frikk
Nielsen, Heino Bohn Professor MSO Økonometri; tidsrækkeanalyse; makroøkonometri; kointegration; finansiel økonometri; modeller for volatilitet; bootstrap Billede af Nielsen, Heino Bohn
Nielsen, Torben Heien Lektor Sundhedsadfærd; ulighed i sundhed og mortalitet; opsparingsadfærd; måling af sundhed; sundhedsudbydere Billede af Nielsen, Torben Heien
Olsen, Morten Graugaard Adjunkt Teknologisk udvikling, indkomstulighed, økonomisk vækst, automatisering Billede af Olsen, Morten Graugaard
Pedersen, Rasmus Søndergaard Lektor Finansiel økonometri; tidsrækkeøkonometri; økonometrisk teori; tunghalede tidsrækker; modeller for tidsvarierende volatilitet Billede af Pedersen, Rasmus Søndergaard
Piovesan, Marco Professor MSO Adfærdsøkonomi; eksperimental økonomi; eksperimenter med børn; uærlighed og gruppebeslutninger Billede af Piovesan, Marco
Rahbek, Anders Professor Finansiel økonometri; økonometrisk tidsrække analyse; bootstrap; GARCH og modellering af volatilitet; kointegrations analyse Billede af Rahbek, Anders
Rand, John Professor Udviklingsøkonomi; anvendt økonometri; effektmåling; praktisk og teoretisk industriøkonomi; tværdisciplinære metoder Billede af Rand, John
Ravn, Søren Hove Lektor Makroøkonomi; finans- og pengepolitik; samspil mellem finansielle markeder og makroøkonomi; makroøkonometri; makroøkonomiske modeller Billede af Ravn, Søren Hove
Ribers, Michael Allan Postdoc Sundhedsøkonomi, dynamiske modeller for diskrete valg, strukturel mikroøkonometri Billede af Ribers, Michael Allan
Salmi, Julia Tenue Track Adjunkt Mikroøkonomisk teori; informationsøkonomi; dynamiske spil; Billede af Salmi, Julia
Salvucci, Vincenzo Adjunkt Udviklingsøkonomi;økonomisk og flerdimensional magtanalyse, ulighed, fejlernæring blandt børn; beskytelse, økonometrisk analyse af mikrodata Billede af Salvucci, Vincenzo
Sander, Sarah Postdoc Anvendt mikroøkonometri; Indsatser for børn og familier; Ulighed; Familieøkonomi; Arbejdsmarkedsøkonomi Billede af Sander, Sarah
Santoro, Emiliano Professor MSO Pengepolitik, finansielle friktioner, makroøkonomiske asymmetrier, tværsektorielle økonomier, forventninger Billede af Santoro, Emiliano
Schjerning, Bertel Professor Dynamiske modeller for diskrete valg; dynamiske modeller for generel ligevægt; dynamisk spilteori; beregningsmetoder; strukturel estimation Billede af Schjerning, Bertel
Schultz, Christian Institutleder, professor Konkurrenceøkonomi; Industriel organisation; Politisk økonomi; Information Billede af Schultz, Christian
Sebald, Alexander Christopher Lektor Adfærdsøkonomi; psykologisk spilteori; eksperimentel økonomi; kontraktteori Billede af Sebald, Alexander Christopher
Selaya, Pablo Lektor Komparativ økonomisk og politisk udvikling; langsigtet vækst; politisk økonomi; institutionel og kulturel forandring Billede af Selaya, Pablo
Serena, Benjamin Ly Postdoc Sundhedsøkonomi, offentlig økonomi, mental sundhed, ulighed I levetid, anvendt mikroøkonometri Billede af Serena, Benjamin Ly
Settele, Sonja Postdoc Sundhedsøkonomi, ulighed, overbevisninger, anvendt mikroøkonometri, eksperimentel økonomi Billede af Settele, Sonja
Skandalis, Daphné Jocelyne Tenue Track Adjunkt Arbejdsmarkedet, arbejdsløshed, social sikring, jobsøgning, ulighed Billede af Skandalis, Daphné Jocelyne
Starkov, Egor Tenure Track Adjunkt Anvendt teori, informationsøkonomi, teoretisk industriøkonomi, adfærdsøkonomi Billede af Starkov, Egor
Sunder-Plassmann, Laura Adjunkt International makroøkonomi; international finansøkonomi; makroøkonomi; statsgæld; statsbankerot Billede af Sunder-Plassmann, Laura
Søgaard, Jakob Egholt Tenue Track Adjunkt Offentlig Økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Anvendt mikroøkonometri, Ulighed Billede af Søgaard, Jakob Egholt
Sørensen, Jesper Riis-Vestergaard Tenue Track Adjunkt Økonometri for tværsnits- og paneldata, semiparametriske og højdimensionelle estimationsmetoder,ikke-parametrisk identifikation, specifikationstest... Billede af Sørensen, Jesper Riis-Vestergaard
Sørensen, Peter Birch Professor Makroøkonomi; miljøøkonomi; klimaforandringer; naturressourcer; forvaltning af offentlig økonomi Billede af Sørensen, Peter Birch
Sørensen, Peter Norman Professor Asymmetrisk information i økonomiske og finansielle forhold; hordeadfærd; prædiktionsmarkeder; de finansielle markeders mikrostruktur Billede af Sørensen, Peter Norman
Tarp, Finn Professor Udviklingsøkonomi; fattigdom; indkomstfordeling og vækst; mikro- og makroøkonomisk politik og modellering Billede af Tarp, Finn
Trifkovic, Neda Tenue Track Adjunkt Udviklingsøkonomi, landsbrugsøkonomi, fødevarepolitik, fødevarestandarder, globale værdikæder, kontraktproduktion, arbejdskraft Billede af Trifkovic, Neda
Tyran, Jean-Robert Karl Professor Adfærdsøkonomi; eksperimentel økonomi Billede af Tyran, Jean-Robert Karl
Ullrich, Hannes Lektor Empirical Industrial Organization, Health Economics, Personnel Economics, Discrete Choice Billede af Ullrich, Hannes
Voigt, Stefan Tenue Track Adjunkt Markeders mikrostruktur; finansiel økonometrik; prisfastsættelse af aktiver; blockchain-teknologi; big data i finansielle applikationer Billede af Voigt, Stefan
Wang, Tianyi Postdoc Poltiisk økonomi, Sundhedsøkonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Økonomisk historie, Teknologisk innovation Billede af Wang, Tianyi
Wei, Jiayi Akademisk medarbejder Billede af Wei, Jiayi
Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen Professor Makroøkonomi, offentlig økonomi, miljøregulering, vækst og indkomstfordeling Billede af Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen
Wingender, Asger Mose Adjunkt Økonomisk vækst; humankapital og uddannelse; politiske institutioner; strukturel transformation; økonomisk historie Billede af Wingender, Asger Mose
Wohlfart, Johannes Tenure Track Adjunkt Finansiel adfærd, adfærdsøkonomi, forventning dannelse, anvendt mikroøkonometrik, eksperimentel økonomi Billede af Wohlfart, Johannes
Wüst, Miriam Lektor Sundhedsøkonomi; anvendt mikroøkonometri; indsatser for børn og familier; familieøkonomi; Billede af Wüst, Miriam
Yang, Artemis Videnskabelig assistent Miljø- og energiøkonomi; Anvendt økonomi; Sundhedsøkonomi; Arbejdsmarkedsøkonomi; Ulighed Billede af Yang, Artemis
Zaccagni, Sarah Postdoc Sundhedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; anvendt mikroøkonomi; adfærdsmæssige interventioner; sund aldring Billede af Zaccagni, Sarah
le Maire, Daniel Lektor Arbejdsmarkedsøkonomi; søgeteori; anvendt mikroøkonometri Billede af le Maire, Daniel