Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Ansatte > Videnskabeligt Personale

Thomas Markussen

Thomas Markussen

Lektor

Medlem af:

  • Development Economics Research Group

Jeg undersøger institutionelle og politiske barrierer for økonomisk efficiens og udvikling. Jeg indsamler og analyserer data fra laboratorieeksperimenter, spørgeskemaundersøgelser i udviklingslande, og andre kilder. Eksempler på min forskning er a) eksperimentelle analyser af små gruppers evne til at implementere institutioner, som gør dem i stand til at løse free rider problemer, b) et studie af hvordan politiske forbindelser påvirker ejendomsrettigheder, investering og adgang til långivning i Vietnam og c) et studie af hvordan Verdensbankens långivning afhænger af USAs politiske interesser.

Personlig hjemmeside: https://www.econ.ku.dk/markussen/default.htm

ID: 5170