Ph.d.-studerende

Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen i økonomi er en videregående forskeruddannelse, som sigter på at føre den studerende frem til den internationale forskningsfront og bringe den studerende i stand til at bidrage til forskningen. Ph.d.-programmet er en del af ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ph.d.-uddannelsen består dels af en en undervisningsdel og af en forskningsdel samt af et forskningsprojekt om et specifikt emne. I første del af uddannelsen følges avanceret undervisning. Studiet afsluttes med ph.d.-afhandlingen, som er et selvstændigt arbejde, som indeholder forskningsbidrag på internationalt niveau.