Ph.d. programudvalg

Ph.d. udvalget er et rådgivende udvalg for ph.d.-programlederen. Udvalget rådgiver i ph.d.-studieordning, fag- og sprogkrav, og udviklingen af ph.d.-miljøet på instituttet.

Udvalgets medlemmer tæller foruden Ph.d.-programleder en repræsentant for det videnskabelig personale og to ph.d.-studerende.  Ph.d.-programleden fungerer automatisk som formand for programudvalget.

Det er institutlederen, der udpeger repræsentanten for det videnskabelige personale og repræsentanten for de ph.d.-studenreden. Repræsentanten for ph.d.erne har mulighed for at få valgt yderligere 1 repræsentant for de ph.d.-studerende til det rådgivende udvalg. Det kan ske enten ved et møde eller ved en skriftlig høring blandt de ph.d.-studerende.

Der afholdes møde årligt eller efter behov.

Medlemmer:

Ph.d.-programleder: Mette Gørtz
VIP-repræsentant: Emiliano Santoro
Ph.d.-studerende og medlem af ph.d.-udvalget for ph.d.-skolen: Simon Lund Hetland
Ph.d.-studerende: Katrine Marie Tofthøj Jakobsen