Om instituttet

Livet på Økonomisk Institut

Økonomisk Institut står for forskning på højt internationalt niveau, forskningsbaseret undervisning og indspark til både den danske og internationale debat om økonomisk politik. Polit-uddannelsen tiltrækker dygtige unge, der får en af Europas bedste uddannelser i økonomi og derefter enten bidrager til samfundet omkring os eller vælger forskningsvejen.

Studerende og forskere rekrutterer vi både fra dansk og international grund for at sikre os den bedst mulige uddannelse og forskning af højeste kvalitet. Aktiviteten på instituttet er høj, kommunikationen foregår på både dansk og engelsk og med ambitiøse programmer for hyppige seminarer, workshops og konferencer med mange gæster udefra. Du finder mere viden om os på vores sider over ansatte.

Vores hus

Vi er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og vi har hjemme på Center for Sundhed og Samfund (CSS) i bygning 25, 26 og 35. Vi har dybe rødder i historien: undervisning og forskning i økonomi startede ved Københavns Universitet allerede i 1848, og vi har haft hjemme i Studiegården i årtier. I 2009 flyttede vi ind på CSS, og dermed blev alle samfundsvidenskabelige institutter under Københavns Universitet samlet.

Vi sigter altid efter et højt akademisk niveau. Det gør vi med på grundlag af et positivt miljø. Vi har samlet et katalog over ambitioner, der repræsenterer vores kontinuerlige fokus på at sikre en inkluderende, imødekommende, mangfoldig, professionel og respektfuld kultur på Økonomisk Institut.

Formålet med vores arbejde er:

  • At udøve forskning på et højt internationalt niveau.
  • At tilbyde forskningsbaseret undervisning og vejledning på bachelor- og kandidatniveau
  • At deltage aktivt i den danske og internationale debat om økonomisk politik.
  • Vi stimulerer forskningens og undervisningens høje niveau gennem et ambitiøst gæsteprogram; tværfagligt og tværnationalt samarbejde; åbne seminarer, workshops og konferencer; etableringen af eksternt finansierede forskningscentre; og gennem et højt niveau af løbende investeringer i it-udstyr.

Velkommen til Økonomisk Institut på Københavns Universitet