Zeuthen Lectures

I 1996 indledte instituttet en forelæsningsrække, Zeuthen Lectures, opkaldt efter Frederik Zeuthen, den kendte danske professor i økonomi ved Københavns Universitet fra 1930 til 1958.

Zeuthen Lectures

Zeuthen Lectures præsenterer en internationalt anerkendt forsker, der giver tre forelæsninger om banebrydende ny økonomisk forskning. Ved samme lejlighed arrangeres en Zeuthen Workshop, hvor yngre økonomer præsenterer og diskuterer deres forskning indenfor emnet for årets Zeuthen Lectures.

Forelæsningerne gøres efterfølgende tilgængelige i bogform gennem " Zeuthen Lectures Book Series " udgivet af MIT Press.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udsat: Zeuthen Forelæsningerne 2020


Zeuthen forelæsninger og workshop med Henrik Kleven i juni 2020 er aflyst grundet coronakrisen. Arrangørerne vil prøve at afholde forelæsningerne  og workshoppen til efteråret i stedet.. Vi vil annoncere nye datoer og deadline for ansøgning til workshoppen hurtigst muligt.