Frederik Zeuthen

En personlig kommentar af Karl Vind

Frederik Ludvig Bang Zeuthen (1888-1959) var en dansk økonom, professor ved Københavns Universitet 1930-58. Hans far var professor i matematik og er kendt for sin bog om matematikkens historie.

Zeuthen er kendt for sine bidrag inden for adskillige områder af økonomisk teori, som blev fremherskende i 1930’erne. Gennem hans arbejde med en arbejdsmarkedsteori gik det op for ham, at "udbud lig efterspørgsel" ikke kunne bestemme lønnen, hvis to monopolister kunne lave aftaler. Det var en situation, som han kaldte økonomisk krigsførelse ("economic warfare"), og som i dag kendes som forhandlingsteori.

Han er kendt som den første, der erstattede ligheder i det Walrasianske system med uligheder således, at generel ligevægtsteori i Zeuthens formulering kunne forklare ikke bare prisen på en vare men også hvilke varer, der var gratis, altså havde en nul-pris.

Han er endvidere kendt for sine tidlige bidrag (samtidig med Hotelling, Chamberlin, Robinson og von Stackelberg) til teorien om monopolistisk konkurrence.

Jeg var økonomistuderende i København fra 1951, og Zeuthen var én af de få økonomiprofessorer, hvis forelæsninger, jeg fulgte. Teknisk set var han ikke nogen god underviser, men den interesserede studerende kunne lære en masse. Han var beskeden, åbensindet og positiv over for ny udvikling. Jeg husker, jeg talte med ham om Arrow og Debreus artikel fra 1954, som indeholdt det første tilfredsstillende eksistensteorem for en generel ligevægt. Zeuthen satte naturligvis pris på, at de refererede til hans artikel fra 1932, Das Prinzip der Knappheit, men han prøvede at forklare, at det var én af hans studerendes idé.

Han refererede til artiklen i sin bog fra 1955, Økonomisk Teori og Metode, men han blev ved den populære version af Walras fra Cassel.

Zeuthen var ikke studerende hos nogen af professorerne i København. Han fandt sine egne problemstillinger og sine egne løsninger. Zeuthen havde ikke nogen studerende i København, men hans menneskelige egenskaber og hele hans holdning havde en meget positiv indflydelse på udviklingen i København. Han gav visse studerende modet til at arbejde med økonomisk teori og løse problemer.

Karl Vind, 1996

Karl Vind (1933-2004) var professor i matematisk økonomi ved Økonomisk Institut, 1966-2004.