Velkommen til censorkorpset for Økonomiuddannelserne i Danmark

Denne hjemmeside er for dig, der er censor eller ønsker at blive censor for Økonomiuddannelserne i Danmark. Du kan finde information om, hvilke opgaver og funktioner censorformandskabet, censorkorpset og sekretariatet udfører, og du kan holde dig ajour med de love og bekendtgørelser, der har betydning for dit arbejde som censor.

Bliv censor på en økonomiuddannelse

Nu har du muligheden for at blive del af det landsdækkende censorkorps for økonomi. Vi beskikker mindst 45 nye censorer, som vil blive del af korpset fra 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Københavns Universitet

Københavns Universitet Censorkorpet

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet