Censorformandskabet

Censorformandskabet består af censorformændene fra de fire universiteter.

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Videregående Uddannelser.


Censorformandskabet for økonomiuddannelserne i Danmark består af følgende personer:

Censorformand: Direktør Finn Lauritzen
Suppleant: kontorchef, Niels Enemærke
Københavns Universitet er særligt ansvarsområde

Næstformænd:
Professor, Bo Sandemann Rasmussen
Suppleant: lektor, Morten Berg Jensen
Syddansk Universitet er særligt ansvarsområde

Lektor, centerleder Lise Lyck
Suppleant: lektor, Eva Roth
Aalborg Universitet er særligt ansvarsområde

Lektor, Iben Bolvig
Suppleant: Tine Mundbjerg Eriksen
Aarhus Universitet er særligt ansvarsområde

Censorformandskabet bistås af:
Sekretariatet for censorformandsskabet: Daniel Sune Sørensen

Censorformandsskabets opgaver

  • Indstille censorer til beskikkelse
  • Fordele opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med universiteterne
  • Udarbejde årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger
  • Rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold
  • Afholde censor- og kontaktmøder som medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen
  • Være til rådighed for universiteterne, herunder aftagerpaneler, ved udvikling af nye prøveformer
  • Besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet
  • Valg til censorformandsskab