Censorformandskabet

Censorformandskabet består af censorformændene fra de fire universiteter.

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Censorformandskabet for økonomiuddannelserne i Danmark består af følgende personer:

Censorformand: Direktør Finn Lauritzen
Suppleant: Konsulent Anders Møller Christensen
Københavns Universitet er særligt ansvarsområde

Næstformænd:
Lektor Erik Strøjer Madsen
Suppleant: Lektor Anna Piil Damm
Syddansk Universitet er særligt ansvarsområde

Lektor, centerleder Lise Lyck
Suppleant: Lektor Eva Roth
Aalborg Universitet er særligt ansvarsområde

Direktør Søren Gregersen
Suppleant: Seniorforsker Iben Bolvig
Aarhus Universitet er særligt ansvarsområde

Censorformandskabet bistås af:
Sekretariatet for censorformandsskabet: Johannes von Dosenrode-Lynge

Censorformandsskabets opgaver

  • Indstille censorer til beskikkelse
  • Fordele opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med universiteterne
  • Udarbejde årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger
  • Rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold
  • Afholde censor- og kontaktmøder som medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen
  • Være til rådighed for universiteterne, herunder aftagerpaneler, ved udvikling af nye prøveformer
  • Besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet
  • Valg til censorformandsskab