Kontakt

Formand for censorerne
Finn Lauritzen
finn.lauritzen@econ.ku.dk
Telefonnummer: 20 44 03 25 

Sekretariatet for censorformandsskabet
Susanne Stoltz
susanne.stoltz@econ.ku.dk
Telefonnummer: 35 32 31 60

Aarhus Universitets censor kontakt
Lene Bavnbek Enevoldsen
len@econ.au.dk
Telefonnummer: 87 16 53 69

Syddansk Universitet censor kontakt
Mathias Aabro Boeberg Nielsen
studiekontakten_intern@sam.sdu.dk
Telefonnummer: 65 50 87 59

Aalborg Universitet censor kontakt
Helle Rank Nørgaard
hrn@business.aau.dk
Telefonnummer: 99 40 80 28