Kontakt

Formand for censorerne

Finn Lauritzen
finn.lauritzen@econ.ku.dk
Telefonnummer: 20 44 03 25 

Sekretariatet for censorformandsskabet

Johannes von Dosenrode-Lynge
Johannes.lynge@samf.ku.dk


Aarhus Universitets censor kontakt

Lene Bavnbek Enevoldsen
len@econ.au.dk
Telefonnummer: 87 16 53 69

Syddansk Universitet censor kontakt

Mathias Aabro Boeberg Nielsen
studiekontakten_intern@sam.sdu.dk
Telefonnummer: 65 50 87 59

Aalborg Universitet censor kontakt

Helle Rank Nørgaard
hrn@business.aau.dk
Telefonnummer: 99 40 80 28