Censorberetninger

Censorformanden for det landsdækkende økonomicensorkorps vil i samarbejde med næstformændene årligt skrive en fælles censorberetning.