Censorberetninger

Censorformanden for det landsdækkende økonomicensorkorps skriver i samarbejde med næstformændene årligt en fælles censorberetning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har en alle tidligere censorberetninger, både de fælles og de universitetsspecifikke, som pdf-filer.
Disse kan rekvireres ved at skrive til uddannelseskoordinator Susanne Stoltz susannestoltz@samf.ku.dk