Censorberetninger

Censorformanden for det landsdækkende økonomicensorkorps skriver i samarbejde med næstformændene årligt en fælles censorberetning.