Censorkorpset

Styrelsen for Forskning og Uddannelse beskikkede det nuværende landsdækkende korps af censorer efter indstilling fra Censorformandsskabet.

Beskikkelsen er gældende for fire år ad gangen.

Den nuværende periode er gældende fra den 01. april 2022 - 31. marts 2026.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger vedrørende censorerne kan der rettes henvendelse til sekretariatet.

Her finder du den samlede oversigt over censorer (Excel-format)