Censorer til det landsdækkende censorkorps for økonomi ved danske universiteter

Det landsdækkende censorkorps for økonomiuddannelser ved danske universiteter, som dækker Københavns, Syddansk, Aalborg og Aarhus universiteter, skal fornys for en 4-årig periode, dækkende 1. april 2022 til 31. marts 2026. 25 pct. af det eksisterende korps på ca. 180 censorer skal ifølge reglerne udskiftes, og vi skal derfor beskikke mindst 45 nye censorer.

Censorhvervet er timelønnet. Som censor bedømmer du udvalgte opgaver, som du løbende vil blive spurgt om din interesse i at censurere. Omfanget vil variere men afhænger for den enkelte censor af, hvor mange opgaver, man siger ja til. Du skal være cand.polit. eller cand.oecon. og have et indgående og aktuelt kendskab til videnskabelige økonomiske discipliner. Du kan se en nærmere beskrivelse af kompetencekravene i Eksamensbekendtgørelsen (fra 9/1 2020), kapitel 9 og 10.

Vi ser gerne ansøgere af begge køn (i dag udgør kvinder kun ca. 20 pct. af censorkorpset) samt såvel såkaldte aftagercensorer som universitetsansatte censorer. For den sidste gruppe gælder, at man ikke kan fungere som censor på et universitet, hvor man er ansat.

Hvis du er interesseret i hvervet, kan du indsende en ansøgning til censorkorps@econ.ku.dk senest tirsdag den 26. oktober.

Vi beder dig vedlægge et CV med relevante beskrivelser af akademiske kompetencer på højst 2 sider, og gerne med en referenceperson. Du bedes også udfylde et kompetenceskema. Her angiver du de discipliner, hvor du vurderer dig kompetent til at fungere som censor på kandidatniveau (angives med ”1”) og som kompetent til at fungere på bachelorniveau (angives med ”2”).