Ansatte, Økonomisk Institut – Københavns Universitet

Vi er Økonomisk Institut

Økonomisk Institut tæller ca. 60 professorer, lektorer, adjunkter og postdocs og omkring 40 Phd-studerende. Forskningen på Økonomisk institut er i tæt berøring med internationale forskningsmiljøer, så nogle forskere herfra har orlov, for at give et bidrag til projekter på internationale universiteter. Økonomisk Institut tiltrækker også et større antal udenlandske forskere og undervisere, der indgår i projekter her i huset. Christian Schultz er institutleder.

Instituttet administreres af fuldmægtige og kontorfunktionærer. Peter Flindt leder administrationen.