Vi er Økonomisk Institut

Økonomisk Institut tæller ca. 95 professorer, lektorer, adjunkter og postdocs og omkring 50 ph.d.-studerende. Forskningen på Økonomisk institut er i tæt berøring med internationale forskningsmiljøer. Mange forskere herfra tager orlov, for at give et bidrag til projekter på internationale universiteter. Økonomisk Institut tiltrækker også et større antal udenlandske forskere og undervisere, der indgår i projekter her i huset. Christian Schultz er institutleder.

Ledelsesgruppen består af institutleder Christian Schultz, vice-institutleder er Mette Ejrnæs, studieleder Thomas Markussen, ph.d.-programleder er Jakob Roland Munch og institutadministrator Peter Flindt

Instituttet administreres af fuldmægtige og kontorfunktionærer og en stor gruppe af studentermedhjælpere hjælper til med både forskningen og administrationen.