Vi er Økonomisk Institut

Økonomisk Institut tæller ca. 95 professorer, lektorer, adjunkter og postdocs og omkring 45 ph.d.-studerende. Forskningen på Økonomisk institut er i tæt berøring med internationale forskningsmiljøer. Mange forskere herfra tager orlov, for at give et bidrag til projekter på internationale universiteter. Økonomisk Institut tiltrækker også et større antal udenlandske forskere og undervisere, der indgår i projekter her i huset. Henrik Hansen er institutleder.

Ledelsesgruppen består af

Institutleder: Henrik Hansen
Vice-Institutleder: Anders Rahbek
Studieleder: Thomas Markussen
Ph.d.-programleder: Mette Gørtz
Institutadministrator: Peter Flindt

Instituttet administreres af fuldmægtige og kontorfunktionærer og en stor gruppe af studentermedhjælpere hjælper til med både forskningen og administrationen.