Uddannelse

Økonomi er et fag, der kan bruges til noget.
Det handler om at finde løsninger på spørgsmål, der opstår i samfundet - som for eksempel: Er vi mennesker gavmilde af natur? Hvad gør vi ved uligheden? Hvad er sammenhængen mellem handel og velfærd? Hvordan kan myndighederne forhindre en finanskrise?

Økonomi som samfundsvidenskab deler især interessefelt med sociologi, antropologi og statskundskab.
Metodemæssigt ligner faget naturvidenskab: Ved hjælp af matematik og økonomiske modeller kan vi stille tingene klart op, så der kan træffes beslutninger.

Læs mere om uddannelser i økonomi herunder:

For dig, der er interesseret i mere viden om økonomiuddannelsen, er der meget mere information på Københavns Universitets rekrutteringsportal: studier.ku.dk. Her kan du både læse om studiemiljøet på Økonomi og studiets opbygning. Det er også her, du søger om optagelse.

Hvis du vil læse dig til en fornemmelse af studiemiljøet kan du besøge de studerendes eget medie, Altandetlige.dk

Undervisningen er forskningsbaseret og noget af den forskning, der foregår på Økonomisk Institut, kan du også læse om,  ligesom du kan få mere viden om økonomers karrieremuligheder.

Bachelor- og kandidatuddannelser udbudt i samarbejde med andre institutter/fakulteter: 

Bacheloruddannelse i Datalogi-Økonomi

Bacheloruddannelse i Matematik-Økonomi

Kandidatuddannelse i Matematik-Økonomi (engelsksproget)

Kandidatuddannelsen i Global Development (engelsksproget)