Der er job til økonomer

Der er arbejde at få på den anden side af et studie i økonomi på Københavns Universitet. Gennemsnitlige 97,2% af alle kandidater fra Økonomi er i arbejde.

Op mod halvdelen arbejder i ministerier, regioner og kommuner. 1 ud af 10 finder sit kald i den finansielle sektor, mens 2 ud af 10 går til servicevirksomheder eller private organisationer og fonde.

Du kan læse mere om økonomistudiet på Københavns Universitets studiesider.

6% af de økonomistuderende holder fast i studiet i økonomi efter de har opnået kandidatgraden, cand.polit. De ønsker at vide endnu mere og fortsætter studierne gennem et ph.d.-stipendium inden for et af de økonomiske forskningsområder.

Du kan læse mere om forskningsområderne på Økonomisk Institut og finde eksempler på konkrete forskningsprojekter. Du kan også læse om vores ph.d.-uddannelse.