Der er job til økonomer – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Der er job til økonomer

Der er job til økonomer

Der er arbejde at få på den anden side af et studie i økonomi på Københavns Universitet. Gennemsnitlige 97,2% af alle kandidater fra Økonomi er i arbejde.

Op mod halvdelen arbejder i ministerier, regioner og kommuner. 1 ud af 10 finder sit kald i den finansielle sekter, mens 2 ud af 10 går til servicevirksomheder eller private organisationer og fonde.

Blandt DJØFmedlemmer er det også universitets-uddannede økonomer, der løber med den højeste løn. Det skriver Tine Santasson i Djøfbladet.

Ann-Kathrine Ejsing har læst Økonomi og arbejder nu i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hun fortæller: 'Talnørd - det er mig, men jeg kan lide det. Det er der også et helt erhvervsliv, der kan. Men man behøver ikke at blive en talnørd. Med en cand.polit er verden åben. Du kan arbejde i Bolivia, i banksektoren, i beskæftigelsesministeriet, i bryggeriindustrien. Selv midt i en finanskrise har vi set, at der er der mangel på økonomer. Polit-uddannelsen er meget andet end formler og hornbriller. Kunne du for eksempel tænke dig at undersøge om indførslen af abort har haft indflydelse på mængden af kriminalitet eller hvorfor man ikke kan købe et klippekort til et fitnesscenter? Og kunne du tænke dig at læse på et studie med et helt fantastisk socialt miljø og hippe unge mennesker? Så gør som jeg har gjort: læs cand.polit - økonomiuddannelsen ved Københavns Universitet.'

Du kan læse mere om økonomistudiet på Københavns Universitets studiesider.

6% af de økonomistuderende holder fast i studiet i økonomi efter de har opnået kandidatgraden, cand.polit. De ønsker at vide endnu mere og fortsætter studierne gennem et ph.d.-stipendium inden for et af de økonomiske forskningsområder.

Du kan læse mere om forskningsområderne på Økonomisk Institut, og du finder også eksempler på konkrete forskningsprojekter. Du kan også læse om vores ph.d.-uddannelse.