Har du lyst til at få en samfundsvidenskabelig vinkel på din uddannelse og blive godt rustet til arbejdsmarkedet? Så har du mulighed for at tage enkeltstående tilvalgskurser ved Økonomisk Institut.

 

 

 

 

 

 

Du afslutter kurset med en eksamen. Som tilvalgsstuderende deltager du på samme vilkår som fuldtidsstuderende.

Du har ret til 3 eksamensforsøg i kurset uden væsentlige ændringer i pensum. Disse forsøg skal i så fald aflægges ved:

  • den ordinære eksamen (1. prøveforsøg), der afslutter det undervisningsforløb, du har fulgt,
  • den dertilhørende re-eksamen (2. prøveforsøg),
  • den førstkommende ordinære eksamen efter ovenstående re-eksamen (3. prøveforsøg).

Ønsker du f.eks. at aflægge en eksamen 3 eksamensterminer efter undervisningen er afsluttet, kan du ikke påregne at blive eksamineret i samme indhold (med mindre fagets indhold er uændret). Hvis faget i mellemtiden er nedlagt eller har ændret væsentligt form, bortfalder dine resterende eksamensforsøg.

4.eksamensforsøg
Ønsker du et 4. eksamensforsøg, skal du på lige fod med ordinære studerende, søge Studienævnet om en dispensation til dette.

Læs eksamensreglerne grundigt
Bemærk, at eksamensreglerne på økonomistudiet godt kan være anderledes end på din hjemuddannelse! Regler vedr. eksamen finder du på studieinformationssiderne på KUnet.  Du bør læse alle regler vedr. eksamen igennem, da det er dit eget ansvar at være informeret om reglerne.

Du skal selv bestille et officielt karakterbevis, når du har bestået dit kursus. Det kan du gøre online ved at udfylde denne bestillingsblanket.