Har du lyst til at få en samfundsvidenskabelig vinkel på din uddannelse og blive godt rustet til arbejdsmarkedet? Så har du mulighed for at tage enkeltstående tilvalgskurser ved Økonomisk Institut.

 

 • Forårssemesteret:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. november. Deadline for ansøgning: 1. december

 • Sommerskoler:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. april. Deadline for ansøgning: 1. juni

 • Efterårssemesteret:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. maj. Deadline for ansøgning: 1. juni. 

Ansøgningerne behandles først efter ansøgningsfristen. Vi forsøger at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt, men der kan gå 4-6 uger fra ansøgningsfristen er udløbet, til du modtager svar på din ansøgning.

Alle pladser fordeles efter lodtrækning.

 

 

Du søger om indskrivning til kurser som meritstuderende på KU ved at udfylde en af de to blanketter nedenfor. Den første blanket skal du bruge hvis du er aktiv studerende på KU og har et login til KUnet, og den anden blanket skal du bruge hvis du ikke er aktiv KU studerende.

(blanketterne er kun aktive når ansøgningsrunden åbner). 

Ansøgning om meritindskrivning som KU studerende

Ansøgning om meritindskrivning som studerende ved andet universitet    

Du skal udfylde og indsende ét skema per fakultet på KU du søger ind på, så hvis du kun vil søge kurser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, så behøver du kun at udfylde og indsende ét skema.

Vedhæft forhåndsgodkendelse af de kurser du søger. Har du endnu ikke modtaget din forhåndsgodkendelse, kan du eftersende den, ved at benytte nedenstående formular:

Eftersendelse af forhåndsgodkendelse som KU studerende

Eftersendelse af forhåndsgodkendelse som studerende ved andet universitet

Eftersendelse af anden dokumentation - Meritstuderende

Seneste eftersendelsesfrist er 15. august for kurser i efteråret og 15. januar for kurser i foråret. Seneste frist for indsendelse af forhåndsgodkendelse til sommerkurser er 15. juni.

Vedhæft kopi af studiekort  (gælder ikke hvis du kommer fra Københavns Universitet)

Hvis du er Ph.d.-studerende  (og ikke indskrevet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på KU), så skal du i stedet søge ind på Åbent Universitet.

 

 

Alle ansøgninger behandles først efter ansøgningsfristen. Vi forsøger at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt, men der kan gå 4-6 uger fra ansøgningsfristen er udløbet, til du modtager svar på din ansøgning.

Alle pladser fordeles efter lodtrækning.

 

 

Du skal selv bestille et officielt karakterbevis, når du har bestået dit kursus. Det kan du gøre online ved at udfylde denne bestillingsblanket.

 

Du afslutter kurset med en eksamen. Som tilvalgsstuderende deltager du på samme vilkår som fuldtidsstuderende.

Du har ret til 3 eksamensforsøg i kurset uden væsentlige ændringer i pensum. Disse forsøg skal i så fald aflægges ved:

 • den ordinære eksamen (1. prøveforsøg), der afslutter det undervisningsforløb, du har fulgt,
 • den dertilhørende re-eksamen (2. prøveforsøg),
 • den førstkommende ordinære eksamen efter ovenstående re-eksamen (3. prøveforsøg).

Ønsker du f.eks. at aflægge en eksamen 3 eksamensterminer efter undervisningen er afsluttet, kan du ikke påregne at blive eksamineret i samme indhold (med mindre fagets indhold er uændret). Hvis faget i mellemtiden er nedlagt eller har ændret væsentligt form, bortfalder dine resterende eksamensforsøg.

4.eksamensforsøg
Ønsker du et 4. eksamensforsøg, skal du på lige fod med ordinære studerende, søge Studienævnet om en dispensation til dette.

Læs eksamensreglerne grundigt
Bemærk, at eksamensreglerne på økonomistudiet godt kan være anderledes end på din hjemuddannelse! Regler vedr. eksamen finder du på studieinformationssiderne på KUnet.  Du bør læse alle regler vedr. eksamen igennem, da det er dit eget ansvar at være informeret om reglerne.

Du skal tilmelde dig inden nedenstående frister:

 • 13. marts - for tilmelding til sommereksamen.
 • 3. juni for tilmelding til sommerskoleeksamen
 • 18. september for tilmelding til vintereksamen

Du tilmelder dig ved at sende en mail til meritstuderende@samf.ku.dk

Mailen skal indeholde:

 • dit navn
 • Ku-brugernavn
 • kursustitel.