Har du lyst til at få en samfundsvidenskabelig vinkel på din uddannelse og blive godt rustet til arbejdsmarkedet? Så har du mulighed for at tage enkeltstående tilvalgskurser ved Økonomisk Institut.

 

 • Forårssemesteret:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. november. Deadline for ansøgning: 1. december. Tildeling af pladser sker efter prioriteret først-til-mølle princip.

 • Sommerskoler:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. marts. Deadline for ansøgning: 1. april. Tildeling af pladser sker efter prioriteret først-til-mølle princip.

 • Efterårssemesteret:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. maj. Deadline for ansøgning: 1. juni. Tildeling af pladser sker efter prioriteret først-til-mølle princip. 

Prioriteret først til mølle-princip: Det vil sige, at fordeling af pladser på de udbudte kurser fordeles til studerende i følgende rækkefølge: Studerende fra Økonomisk Institut på KU, SAMF-studerende på KU, studerende fra andre uddannelser på KU, studerende fra andre universiteter

 

 

 • Udfyld online ansøgningsskema (skemaet bliver aktivt når ansøgningsrunden åbner). 
 • Vedhæft forhåndsgodkendelse af de kurser du søger. Har du endnu ikke modtaget din forhåndsgodkendelse, kan du eftersende den, ved at benytte nedenstående formular:

SAMF: Eftersendelse af dokumentation - Meritstuderende

Seneste eftersendelsesfrist er 15. august for kurser i efteråret og 15. januar for kurser i foråret. Seneste frist for indsendelse af forhåndsgodkendelse til sommerkurser er 1. juni.

 • Vedhæft kopi af studiekort  (gælder ikke hvis du kommer fra Københavns Universitet)

Hvis du er Ph.d.-studerende  (og ikke indskrevet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på KU), så skal du i stedet søge ind på Åbent Universitet.

 

 

 

 

Du skal selv bestille et officielt karakterbevis, når du har bestået dit kursus. Det kan du gøre online ved at udfylde denne bestillingsblanket.

 

Du afslutter kurset med en eksamen. Som tilvalgsstuderende deltager du på samme vilkår som fuldtidsstuderende.

Du har ret til 3 eksamensforsøg i kurset uden væsentlige ændringer i pensum. Disse forsøg skal i så fald aflægges ved:

 • den ordinære eksamen (1. prøveforsøg), der afslutter det undervisningsforløb, du har fulgt,
 • den dertilhørende re-eksamen (2. prøveforsøg),
 • den førstkommende ordinære eksamen efter ovenstående re-eksamen (3. prøveforsøg).

Ønsker du f.eks. at aflægge en eksamen 3 eksamensterminer efter undervisningen er afsluttet, kan du ikke påregne at blive eksamineret i samme indhold (med mindre fagets indhold er uændret). Hvis faget i mellemtiden er nedlagt eller har ændret væsentligt form, bortfalder dine resterende eksamensforsøg.

4.eksamensforsøg
Ønsker du et 4. eksamensforsøg, skal du på lige fod med ordinære studerende, søge Studienævnet om en dispensation til dette.

Læs eksamensreglerne grundigt
Bemærk, at eksamensreglerne på økonomistudiet godt kan være anderledes end på din hjemuddannelse! Regler vedr. eksamen finder du på studieinformationssiderne på KUnet.  Du bør læse alle regler vedr. eksamen igennem, da det er dit eget ansvar at være informeret om reglerne.

Du skal tilmelde dig inden nedenstående frister:

 • 13. marts - for tilmelding til sommereksamen.
 • 3. juni for tilmelding til sommerskoleeksamen
 • 18. september for tilmelding til vintereksamen

Du tilmelder dig ved at sende en mail til meritstuderende@samf.ku.dk

Mailen skal indeholde:

 • dit navn
 • Ku-brugernavn
 • kursustitel.