Tilvalg og merit - enkeltfag på økonomiuddannelsen ved Københavns Universitet – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Tilvalg og merit

Har du lyst til at få en samfundsvidenskabelig vinkel på din uddannelse og blive godt rustet til arbejdsmarkedet? Så har du mulighed for at tage enkeltstående tilvalgskurser ved Økonomisk Institut.

Hvad kræver det at blive tilvalgsstuderende?

Du skal være studerende ved  Københavns Universitet eller et andet dansk universitet og have en forhåndsgodkendelse fra studienævnet på din uddannelse.

Hvis du har en forhåndsgodkendelse, så bliver du optaget på kurset, såfremt der er ledige pladser.  Vi kræver ikke yderligere dokumentation for dine kvalifikationer.

Derfor er det meget vigtigt, at du selv undersøger, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Dette gør du ved at læse kursusbeskrivelserne ned i mindste detalje.

Hvilke kurser kan jeg tage?

Du kan vælge mellem alle vore bachelor- og kandidatkurser kurser  - også sommerskoler.

Du skal læse kursusbeskrivelserne grundigt og gøre dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vore kurser kræver generelt færdigheder inden for matematik, mikro og makro. 

En oversigt over de udbudte kurser på økonomiuddannelsen finder du i Københavns Universitets kursusdatabase - kurser.ku.dk.

Vejledning til kursusdatabasen- sådan finder du vores kurser og skemaer.

Hvornår er ansøgningsfristen?

Der er frist 3 gange om året:

 • 1. december til forårssemesteret. Studiestart 1. februar.
 • 1. maj  til sommerskoler. Studiestart afhængig af kursus.
 • 1. juni til efterårssemesteret. Studiestart 1. september.

NB: Vi modtager sene ansøgninger frem til 30. januar for forårssemesteret/30. august for efterårssemesteret/ 1. juni for sommerskoler. Herefter er der lukket for tilmelding.

Ansøger du sent, kan du først forvente svar i måneden op til studiestart.  Derudover kan du risikere ikke at få ID-kort og kode i tide. Studieadministrationen yder ikke ekstra service ift. gener opstået som følge af sen tilmelding.

Hvordan søger jeg?

 • Udfyld online ansøgningsskema 
 • Vedhæft forhåndsgodkendelse af de kurser du søger. Har du endnu ikke modtaget din forhåndsgodkendelse, kan du eftersende den til enkeltfag@econ.ku.dk.
 • Vedhæft kopi af studiekort  (gælder ikke hvis du kommer fra Københavns Universitet)

Hvis du er Ph.d.-studerende  (og ikke indskrevet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på KU), så skal du i stedet søge ind på Åbent Universitet.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er optaget?

 • Forårssemester/efterårssemester: Hvis du har søgt inden for deadline, får du svar senest 6 uger efter deadline.

 • Sommerskoler: Hvis du har søgt inden for deadline, får du svar senest 4 uger efter deadline

Hvordan er reglerne for eksamen?

Du afslutter kurset med en eksamen. Som tilvalgsstuderende deltager du på samme vilkår som fuldtidsstuderende.

Du har ret til 3 eksamensforsøg i kurset uden væsentlige ændringer i pensum. Disse forsøg skal i så fald aflægges ved:

 • den ordinære eksamen (1. prøveforsøg), der afslutter det undervisningsforløb, du har fulgt,
 • den dertilhørende re-eksamen (2. prøveforsøg),
 • den førstkommende ordinære eksamen efter ovenstående re-eksamen (3. prøveforsøg).

Ønsker du f.eks. at aflægge en eksamen 3 eksamensterminer efter undervisningen er afsluttet, kan du ikke påregne at blive eksamineret i samme indhold (med mindre fagets indhold er uændret). Hvis faget i mellemtiden er nedlagt eller har ændret væsentligt form, bortfalder dine resterende eksamensforsøg.

I forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg har du ikke ret til at modtage undervisning igen, men du har dog mulighed for at blive tilmeldt kursusrummet i Absalon og gå til forelæsningerne, som er offentlige.

4.eksamensforsøg
Ønsker du et 4. eksamensforsøg, skal du på lige fod med ordinære studerende, søge Studienævnet om en dispensation til dette.

Læs eksamensreglerne grundigt
Bemærk, at eksamensreglerne på økonomistudiet godt kan være anderledes end på din hjemuddannelse! Regler vedr. eksamen finder du på studieinformationssiderne på Kunet.  Du bør læse alle regler vedr. eksamen igennem, da det er dit eget ansvar at være informeret om reglerne.

Hvordan får jeg mit karakterbevis?

Du skal selv bestille et officielt karakterbevis, når du har bestået dit kursus. Det kan du gøre online ved at udfylde denne bestillingsblanket.

Hvordan tilmelder jeg mig eksamen, når jeg ikke længere er indskrevet?

Du skal tilmelde dig inden nedenstående frister:

 • 13. marts - for tilmelding til sommereksamen.
 • 3. juni for tilmelding til sommerskoleeksamen
 • 18. september for tilmelding til vintereksamen

Du tilmelder dig ved at sende en mail til enkeltfag@econ.ku.dk.

Mailen skal indeholde:

 • dit navn
 • Ku-brugernavn
 • kursustitel.