Censor

Velkommen til Økonomisk Institut

Velkommen som censor på Økonomisk Institut, Københavns Universitet.
På denne side finder du en række nyttige links og informationer.

Digital Eksamen

Alle eksamensopgaver hentes på den elektroniske portal Digital Eksamen (forkortet titel er DE). Digital Eksamen kræver enten NEM ID eller login via selvvalgt kode.

KU’s kursuskatalog

Samtlige uddannelsesaktiviteter er beskrevet i KU’s kursuskatalog.
Du finder aktiviteter i kursuskataloget ved at vælge: Uddannelsesniveau> uddannelsesretning> aktivitetstype> aktivitetsnavn

Studieordninger

Notatpligt

Det er vigtigt at der tages notater i hele eksaminationsforløbet til dokumentation heraf.
Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Hvis du ønsker at blive censor for økonomiuddannelserne i Danmark

Hvis du ønsker at blive censor for økonomiuddannelserne i Danmark, kan du finde information om, hvilke opgaver og funktioner censorformandskabet, censorkorpset og sekretariatet udfører, og du kan holde dig ajour med de love og bekendtgørelser, der har betydning for dit arbejde som censor.

Se Censorkorpset for økonmiuddannelserne i Danmark her.