Efter- og videreuddannelse - Åbent Universitet på Økonomiuddannelsen ved Københavns Universitet

Åbent universitet er for dig, der gerne vil supplere din nuværende uddannelse, efteruddanne dig i en hel anden retning, eller blot har interesse inden for økonomi og samfundsvidenskab.

Det er også for dig, der er Ph.d.-studerende uden for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som skal tage polit-fag som en del af din Ph.d.-uddannelse.

 

 

Du skal som udgangspunkt leve op til Økonomistudiets formelle adgangskrav. Du kan dog søge dispensation fra adgangskravene, hvis du mener, at du har de nødvendige kvalifikationer for at kunne gennemføre et givent kursus.

Formelle adgangskrav
De formelle adgangskrav for optagelse på bacheloruddannelsen i Økonomi er en afsluttet gymnasial uddannelse med følgende niveauer:

  • Adgangsgivende eksamen* med mindst 6,0 i gennemsnit.
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Dispensation
Det er muligt at dispensere fra disse adgangskrav ud fra en konkret vurdering af din uddannelsesbaggrund og/eller erhvervserfaring.

Hvis du har en længerevarende uddannelse inden for økonomi, business og andre samfundsrelaterede uddannelser, antager vi, at du opfylder adgangskravene. Du skal derfor kun sende dokumentation for gennemført videregående uddannelse. 

Har du en anden uddannelsesbaggrund end beskrevet ovenfor, skal du som udgangspunkt opfylde de formelle adgangskrav. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, opfordrer vi dig til at vedlægge en velbegrundet ansøgning om dispensation.