Studievejledningen på økonomi – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Studievejledningen

Studievejledningen

I studievejledningen på Økonomisk Institut laver vi bred studievejledning. Studievejlederen vejleder primært de studerende i forbindelse med studiet, men det betyder ikke, at du ikke kan komme med andre problematikker, der ikke er direkte studierelaterede. 

Du er altid velkommen til at kigge forbi i træffetiden, men det er også muligt at få en individuel tid til vejledning – det kræver bare, at du skriver til studievejledningen@econ.ku.dk 

Studievejlederen har tavshedspligt. Samtalen mellem studievejleder og studerende er fortrolig, og samtalen forbliver mellem studievejleder og studerende. 

Til gengæld har studievejlederen oplysningspligt.  Det vil sige, hvis den studerende under vejledningen oplyser studievejlederen om eksamenssnyd eller lignende, så er det påtvunget studievejlederen at videregive oplysningerne til instituttet.

Du kan finde kontaktinformationer og træffetider på denne side