Studieordninger og regler på økonomistudiet – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Studieordninger og regler

Studieordninger og regler

Love og bekendtgørelser

Reglerne for økonomistudiet er dels fastsat i love og bekendtgørelser og dels i de gældende studieordninger.
Love og bekendtgørelser gældende for universitetsstuderende finder du via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Gældende studieordninger

2015-studieordningen
2015-studieordningerne består af 2 dele:
Den fælles rammestudieordning og en fagstudieordning.2012-studieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi:

Historiske studieordninger?

Her finder du studieordninger, som tidligere har været gældende.