Studieordninger og regler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din studieordning består af 2 dele. Dels en fælles rammestudieordning, dels en fagsstudieordning.
Du skal orientere dig i begge dele.

Den fælles rammestudieordning gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler, der er ens på tværs af fakultetets uddannelser 
Rammestudieordningen ligger tilgængelig på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets webside.

Fagstudieordning beskriver den enkelte uddannelse og indeholder uddannelsens opbygning, kompetenceprofil, kursusbeskrivelser og uddannelsesspecifikke regler.

Bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen

Tilvalgsuddannelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har alle tidligere studieordninger fra 1999 og frem som pdf-filer.
Disse kan rekvireres ved at skrive til uddannelseskoordinator Susanne Stoltz på mail: susanne.stoltz@samf.ku.dk 

Vi har også tidligere studieordninger fra før 1999, men kun i trykte udgaver.
Har du brug for at slå op i en af disse, kan du kontakte uddannelseskoordinator Susanne Stoltz på mail: susanne.stoltz@samf.ku.dk  

Papirudgaverne er ikke til udlån.