Studieordninger og regler på økonomistudiet – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Studieordninger og regler

Studieordninger og regler på økonomistudiet

Love og bekendtgørelser

Reglerne for økonomistudiet er dels fastsat i love og bekendtgørelser og dels i de gældende studieordninger.
Love og bekendtgørelser gældende for universitetsstuderende finder du via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Gældende Studieordninger:
2015-studieordningen

2015-studieordningerne består af to dele:
Den fælles rammestudieordning og en fagstudieordning.

Rammestudieordningen gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler, der er ens på tværs af fakultetets uddannelser.

Rammestudieordningen ligger tilgængelig på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets webside.

Fagstudieordningen beskriver den enkelte uddannelse og indeholder uddannelsens opbygning, kompetenceprofil, fagbeskrivelser og uddannelsesspecifikke regler.

Kandidatstudieordningen findes også på engelsk:


2012-studieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi:

Historiske studieordninger

Her finder du studieordninger, som tidligere har været gældende.