Studieordninger og regler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din studieordning består af 2 dele. Dels en fælles rammestudieordning, dels en fagsstudieordning.
Du skal orientere dig i begge dele.

Den fælles rammestudieordning gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler, der er ens på tværs af fakultetets uddannelser 
Rammestudieordningen ligger tilgængelig på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets webside.

Fagstudieordning beskriver den enkelte uddannelse og indeholder uddannelsens opbygning, kompetenceprofil, kursusbeskrivelser og uddannelsesspecifikke regler.

Bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen

Tilvalgsuddannelsen