Forskningsområder

Økonometri og empirisk økonomi

Dette område beskæftiger sig med udvikling af økonometrisk teori og metode samt empiriske studier. Forskningen omfatter bl.a. konstruktion og analyse af data samt rent teoretiske spørgsmål vedr. matetematisk-statistiske beregningsmetoder.

Teoretisk og anvendt statistik og demografi

Dette område beskæftiger sig med udviklingen af statistiske metoder, såvel som anvendelsen af disse på en lang række samfundsmæssige emner, herunder demografi.

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi beskæftiger sig med individets økonomiske adfærd. Området studerer, hvordan økonomien påvirkes af den slags adfærd under forskellige økonomiske restriktioner og institutioner.

Makroøkonomi, herunder pengeteori og international økonomi

Makroøkonomi søger at forklare samlede økonomiske variablers adfærd (fx indkomst, beskæftigelse, inflation), og hvordan økonomisk politik spiller sammen med denne adfærd. Målet er både at forstå den slags sammenhænge på kort sigt (periodiske fluktuationer) og på lang sigt (økonomisk vækst).

Finansiering

Dette område beskæftiger sig med forbrugeres og virksomheders beslutninger omkring finansiering af økonomiske valg. Det dækker bl.a. prissætning af finansielle instrumenter og samspillet mellem finansielle markeder og økonomien.

Offentlig økonomi og regulering

Dette område beskæftiger sig med de økonomiske aspekter af den offentlige sektors eksistens og regulering. Eksempler på disse er reformer af sundhedssektoren, forskellige skattespørgsmål, miljøpolitik, velfærdsstaten etc.

Erhvervs- og industriøkonomi

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomheders finansielle, tekniske og administrative problemer. Industriøkonomi beskæftiger sig fx med virksomheders prisfastsættelsesadfærd under forskellige markedsstukturer såvel som markedsregulering.

Økonomisk historie og økonomisk teorihistorie

Økonomisk historie studerer den historiske økonomiske udvikling i forskellige lande og/eller på forskellige markeder. Økonomisk teorihistorie beskæftiger med den økonomiske teoris historiske udvikling.

Udviklingsøkonomi

Forskningsområdet dækker navnlig økonomiske udviklingsproblemer (fx fattigdom, økonomisk bistand, indkomstfordeling) ud fra såvel teoretisk som anvendt tilgangsvinkler.