Forskningsområder

 

Økonometri og empirisk økonomi beskæftiger sig med udvikling af økonometrisk teori og metode samt empiriske studier. Forskningen omfatter bl.a. konstruktion og analyse af data samt rent teoretiske spørgsmål vedr. matetematisk-statistiske beregningsmetoder.

 

 

Indenfor Teoretisk og anvendt statistik og demografi beskæftiger vi os med udviklingen af statistiske metoder, såvel som anvendelsen af disse på en lang række samfundsmæssige emner, herunder demografi.

 

 

Mikroøkonomi handler om individets økonomiske adfærd. Området studerer, hvordan økonomien påvirkes af den slags adfærd under forskellige økonomiske restriktioner og institutioner.

 

 

Makroøkonomi søger at forklare samlede økonomiske variablers adfærd (fx indkomst, beskæftigelse, inflation), og hvordan økonomisk politik spiller sammen med denne adfærd. Målet er både at forstå den slags sammenhænge på kort sigt (periodiske fluktuationer) og på lang sigt (økonomisk vækst).

 

 

Finansiering beskæftiger sig med forbrugeres og virksomheders beslutninger omkring finansiering af økonomiske valg. Det dækker bl.a. prissætning af finansielle instrumenter og samspillet mellem finansielle markeder og økonomien.

 

 

Offentlig økonomi og regulering studerer de økonomiske aspekter af den offentlige sektors eksistens og regulering. Eksempler på disse er reformer af sundhedssektoren, forskellige skattespørgsmål, miljøpolitik, velfærdsstaten etc.

 

 

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomheders finansielle, tekniske og administrative problemer. Industriøkonomi beskæftiger sig fx med virksomheders prisfastsættelsesadfærd under forskellige markedsstukturer såvel som markedsregulering.

 

 

Økonomisk historie studerer den historiske økonomiske udvikling i forskellige lande og/eller på forskellige markeder. Økonomisk teorihistorie beskæftiger med den økonomiske teoris historiske udvikling.

 

 

Forskningsområdet Udviklingsøkonomi dækker økonomiske udviklingsproblemer - fx fattigdom, økonomisk bistand, indkomstfordeling - fra både teoretiske og anvendte tilgangsvinkler.