Forskningsimpact

Økonomisk forsknings impact i samfundet

Forskning er en hjørnesten i et moderne samfund. Meget af den viden vi lever af og bruger til at udvikle vores samfund stammer fra forskningen.

Den økonomiske forskning giver viden om, hvordan vi løser konkrete udfordringer med vores arbejdsmarked, international udvikling, sygdom, menneskelig adfærd, og økonomisk politik. Den viden vi producerer klæder politikere og praktikere på til at indrette vores samfund bedst muligt. Det er impact.

Forskningens impact er med andre ord de forandringer, som forskningen på længere sigt bidrager til i samfundet, virksomhederne, det politiske system og de offentlige institutioner.

Carlsbergfondet udnævner Peter Birch Sørensen til månedens forsker i april 2023. Se video med Peter herunder