Forskningsimpact – Københavns Universitet

Forskningsimpact

Økonomisk forsknings impact i samfundet

Forskning er en hjørnesten i et moderne samfund. Meget af den viden vi lever af og bruger til at udvikle vores samfund stammer fra forskningen.

Den økonomiske forskning giver viden om, hvordan vi løser konkrete udfordringer med vores arbejdsmarked, international udvikling, sygdom, menneskelig adfærd, og økonomisk politik. Den viden vi producerer klæder politikere og praktikere på til at indrette vores samfund bedst muligt. Det er impact.

Forskningens impact er med andre ord de forandringer, som forskningen på længere sigt bidrager til i samfundet, virksomhederne, det politiske system og de offentlige institutioner.

Ekstra information / Sidebar

Grundforskning versus anvendt forskning

I den offentlige debat er der fokus på forskning, der er direkte anvendelig for samfundet. Men bag den synlige og letforståelige del af den direkte anvendte forskning foregår et langt og sejt træk af forskning. Det er grundforskning.

Et eksempel på grundforskning er forskning i nye metoder til at få ny viden. Grundforskning løser som regel ikke et konkret problem her og nu, men er afgørende som grundlag for anvendt forskning. Grundforskningen udgør med andre ord en mindre synlig men helt essentiel kerne i forskningens økosystem.