Økonomiforskere i råd, udvalg og kommissioner

Mange forskere i økonomi deltager også i forskellige råd, udvalg og kommissioner.

Vi bidrager til direkte rådgivning af det politiske system, embedsværket, virksomheder og andre interessenter. På listen herunder kan du se eksempler på nogle af de mange råd, udvalg og kommissioner som forskere fra Økonomisk Institut deltager i.

Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard

 • Formand for De Økonomiske Råd (overvismand). 2020-
 • Medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd ("vismand"). 2014-2019
 • Medlem af Produktivitetskommissionen under den danske regering. 2012-2014.
 • Bestyrelsesmedlem, Nationaløkonomisk Forening. 2014-
Christian Schultz

Christian Schultz

 • Formand for Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse. 2018-.
 • Formand for Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 2012-
David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen

 • Medlem af Jernbanenævnet under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 2012-2014.
 • Medlem af Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 2013-2015.
 • Medlem af Forskningsrådet for Erhverv og Samfund under Danmarks Frie Forskningsfond, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014-2018
 • Formand for Danmarks Frie Forskningsfond. 2018-
 • Medlem af Forum for Forskningsfinansiering. 1. januar 2018-
 • Ekspertgruppen om fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser. 1. januar 2019 - august 2019
Finn Tarp

Finn Tarp

• Medlem af den rådgivende bestyrelse for Center for Development Research ZEF, University of Bonn. 2019-
• Non-resident senior research fellow, UNU-WIDER. 2019-
• Medlem af det akademiske rådgivende råd for the Institute of New Structural Economics, University of Peking. 2018–
• Medlem af Københavns Universitets Research and Innovation Council (KUFIR). 2018–
• Medlem af bestyrelsen for Journal of Development Studies (JDS). 2009-
• Redaktør Journal Sustainability Science (SUST). 2009-
• Resource person African Economic Research Consortium (AERC), Nairobi, Kenya (2004-) og siden 2015 formand for den tematiske gruppe om fattigdom, ulighed og fødevaresikkerhed. 2004 – present
• Medlem af European Union Development Network (EUDN). 2001-
• Research fellow Centre for Research in Economic Development and International Trade, School of Economics, University of Nottingham. 1999-
• Medlem af Editorial Board, Journal of International Development (JID). 1998-

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

 • Formand (vismand hhv. overvismand) for De Økonomiske Råd, Økonomiministeriet. 2009-2015
 • Senior fellow, Tænketanken Kraka. 2016-

Jakob Roland Munch

 • Medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd (vismand). 2020-
 • Senior fellow, Tænketanken Kraka. 2019-
 • Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens it-ekspertgruppe. Medio 2019 - ultimo 2019

 

Mette Ejrnæs

Mette Ejrnæs

 • Medlem af Det Økonomiske Råd (særlig sagkyndig). 2020 -
 • Medllem af Ydelseskommissionen. 2020

 

Mogens Fosgerau

 • Medlem af Det Miljøøkonomiske Råd 2019-2022
 • Kommission for grøn omstilling af personbiler, 2019-
 • Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden, Transportministeriet, 2017-2018
 • OECD International Transport Forum Roundtable, Rapporteur, 2010, 2015, 2018
 • Transportøkonomisk projektgruppe, Transportministeriet, 2000-
 • Ekspert på diverse høringer for folketingsudvalg (trafik og finans)
Niels Johannesen

Niels Johannesen

 • Medlem af Skattelovrådet under Skatteministeriet
Peter Birch Sørensen

Peter Birch Sørensen

 • Medlem af det rådgivende interessentforum for Energinet. 2020 -
 • Medlem af Videnskabernes Selskab.
 • Medlem af udvalget til udredning af arbejdsmarkedets strukturproblemer under den danske regering. 1992.
 • Medlem af Personbeskatningsudvalget under den danske regering. 1992.
 • Medlem af Udvalget vedrørende skat og internationalisering under den danske regering.
 • Medlem af EU-Kommissionsformand Romano Prodi's Group of Economic Analysis. Nedsat af EU-Kommissionens Group of Policy Advisers. 2001-2004
 • Medlem af Skatteudvalget under den norske regering. 2002-2003.
 • Formand (overvismand) for Det Økonomiske Råd, Økonomiministeriet. 2004-2010.
 • Formand for Det Miljøokonomiske Råd, Økonomiministeriet. 2007-2010.
 • Formand for Produktivitetskommissionen under den danske regering. 2012-2014.
 • Medlem af Selskabsskatteudvalget under den norske regering. 2012-2014.
 • Medlem af Produktivitetskommissionen under den norske regering. 2015-
 • Formand for Klimarådet (klimavismand) under den danske regering. 2015-2018
 • Konsulent i en række andre danske udredningsudvalg
 • Rådgiver i skattepolitiske spørgsmål i EU-Kommissionen, OECD, Den Internationale Valutafond (IMF) samt regeringer i en række andre lande.