Administrationen på Økonomisk Institut

Administrationen på Økonomisk Institut består af i alt 15 medarbejdere. Vi understøtter forskningen og undervisningen på instituttet og har ansvaret for økonomi, dele af studieadministrationen, hjemtag af eksterne midler, støtte til eksterne projekter og arrangementer samt kommunikation.

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Bang, Pernille Chefkonsulent Datamanager, GDPR, DST's forskerordning, forskeradgange, rådgivning Billede af Bang, Pernille
Bøll, Jane Bilberg Lykke Chefkonsulent Fundraising og kommunikation Billede af Bøll, Jane Bilberg Lykke
Ceccardi, Tine Greir Fuldmægtig Administrator af CEBI og EPRN Billede af Ceccardi, Tine Greir
Flindt, Peter Institutadministrator Leder af Administrationen Billede af Flindt, Peter
Hagstrøm, Joanna Mickiewicz Fuldmægtig Events, projektstøtte og etik Billede af Hagstrøm, Joanna Mickiewicz
Hansen, Christel Brink Kontorfunktionær Centersekretær for DERG/MRU/FRU; CURIS Support; WEB Billede af Hansen, Christel Brink
Hvidegaard, Lotte Fuldmægtig HR, løn, frikøb Billede af Hvidegaard, Lotte
Lyngsaa, Ivan Fuldmægtig Økonomi; budget Billede af Lyngsaa, Ivan
Mejlsted, Dorthe Projektøkonom Projektøkonomi Billede af Mejlsted, Dorthe
Petersen, Kim Fuldmægtig IT-ansvarlig Billede af Petersen, Kim
Vestergaard, Pia Lund Fuldmægtig Normregnskab; Studienævnets budget og regnskab; ferie; opgørelser af diverse studieudgifter Billede af Vestergaard, Pia Lund