Administrationen på Økonomisk Institut

Administrationen på Økonomisk Institut består af i alt 15 medarbejdere. Vi understøtter forskningen og undervisningen på instituttet og har ansvaret for økonomi, dele af studieadministrationen, hjemtag af eksterne midler, støtte til eksterne projekter og arrangementer samt kommunikation.

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Bang, Pernille Specialkonsulent Datamanager, GDPR, DST's forskerordning, forskeradgange, rådgivning Billede af Bang, Pernille
Bøll, Jane Bilberg Lykke Specialkonsulent Fundraising og kommunikation Billede af Bøll, Jane Bilberg Lykke
Casas Casanova, Elisabeth Fuldmægtig Undervisnings- og eksamensplanlægning; ansættelse og aflønning af eksterne lektorer og holdundervisere Billede af Casas Casanova, Elisabeth
Ceccardi, Tine Greir Fuldmægtig Administrator af CEBI og EPRN Billede af Ceccardi, Tine Greir
Firouzi, Chila Nazeya Kontorfunktionær Indkøb, kontor, administration, reception Billede af Firouzi, Chila Nazeya
Flindt, Peter Institutadministrator Leder af Administrationen Billede af Flindt, Peter
Hagstrøm, Joanna Mickiewicz Fuldmægtig Events, projektstøtte og etik Billede af Hagstrøm, Joanna Mickiewicz
Hansen, Christel Brink Kontorfunktionær Centersekretær for DERG/MRU/FRU; CURIS Support; WEB Billede af Hansen, Christel Brink
Hvidegaard, Lotte Fuldmægtig HR, løn, frikøb Billede af Hvidegaard, Lotte
Jespersen, Charlotte Korrespondent Ph.d.-administration; HR; web Billede af Jespersen, Charlotte
Lawson, Lartey Godwin Fuldmægtig Datamanager og Kontakt til Danmarks Statistik Billede af Lawson, Lartey Godwin
Lerche, Dick Fuldmægtig BA projekt og specialeadministration; afløsningsopgaver; Absalon support til undervisere; sygemelding til eksamener Billede af Lerche, Dick
Lyngsaa, Ivan Fuldmægtig Økonomi; budget Billede af Lyngsaa, Ivan
Mejlsted, Dorthe Projektøkonom Projektøkonomi Billede af Mejlsted, Dorthe
Peled, Michelle Fuldmægtig Administrator af FAMBUSS Billede af Peled, Michelle
Petersen, Kim Fuldmægtig IT-ansvarlig Billede af Petersen, Kim
Truelsen, Rikke Kontorfunktionær Undervisnings- og eksamensplanlægning Billede af Truelsen, Rikke
Vestergaard, Pia Lund Fuldmægtig Normregnskab; Studienævnets budget og regnskab; ferie; opgørelser af diverse studieudgifter Billede af Vestergaard, Pia Lund