Eksterne Lektorer

Navn

Arbejdsområde

Telefon

Email

Vejleder*

Amalie Sofie Jensen Public finance; political economics; taxes and transfers; housing economics; pension policies E-mail Ja
Anne Kolbye Clausen

E-mail Nej
Carsten Rohde Regnskab & økonomistyring (Management Accounting)

38 15 23 38
20 12 41 14

E-mail Ja
Carsten Søren Nielsen Behavioral economics; experimental methods; microeconometrics - E-mail Ja
Christian Graves Beck E-mail Nej
Christian Thygesen E-mail Ja
Claus Bjørn Galbo-Jørgensen Økonomisk konsulentvirksomhed 28 18 12 23 E-mail Nej
Daniel Brødsgaard

45128083 E-mail Nej
Frank Hansen Finansieringsteori; matematik - E-mail Ja
Frederik Roose Øvlisen Microeconomics; behavioral Finance; behavioral and experimental economics; energy economics; game theory; public choice - E-mail Ja
Hans Bay Statistik; stikprøveteori; analyse af spørgeskemaundersøgelser Tlf: 39 16 52 00
Arb: 39 16 53 37
Mobil: 20 21 33 57
E-mail Ja
Hans Keiding General equilibrium theory; game theory; financial economics; health economics 35 32 30 89 E-mail

Ja

Henrik Olejasz Larsen Finansiering 40 25 37 02 E-mail Ja
Hjarn von Zernichow Borberg Integration; indvandring; befolkning; demografi; udenrigsøkonomi; handelspolitik; Europæiske Union 20 10 02 08 E-mail Ja
Jacob Lundbeck Serup Financial mathematics; numerical methods in finance; pricing of derivatives; term structure models; financial economics; consumption based asset pricing E-mail Ja
Jakup Frisgaard Reynheim Erhvervsøkonomi - E-mail Nej
Jesper Gregers Linaa Makroøkonomi; produktivitet; finanspolitik; offentlig økonomi; pengepolitik; økonomisk vækst; konjunktur; arbejdsmarked; pension - E-mail Ja
Kasper Lindgaard Samfundsbeskrivelse; praktisk statistisk metode; erhvervspolitik 22 57 21 59 E-mail Nej
Michael Baltzer Tønne Andersen E-mail Nej
Michael Teit Nielsen Development and coordination of business strategy; strategic analyses; management tools; EU pension policies Direct: 33 96 86 35
Mobile: 28 40 10 08
E-mail Nej
Michael Vedelsby Matematik - E-mail Medvejleder
Michael Vendelbo Erhvervsret; kontrakter; selskabsret; køb- og salg; insolvensret 23 34 78 10 E-mail Ja
Mikkel Godt Gregersen Corporate finance; managerial economics; strategy - Nej
Niels Julian Ploug Social og økonomisk ulighed; velfærd; FNs verdensmål; økonomisk sociologi Office: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75

E-mail

Ja
Ole Sørensen 38 15 23 46 E-mail Ja
Paul Richard Sharp Økonomisk historie Office: 65 50 32 49
Mobil: 33 44 58 97
E-mail Ja
Peter Philip Stephensen Finanspolitisk holdbarhed; demografi; anvendte generelle ligevægtsmodeller (DREAM, REFORM); energi/miljø-modellering (Grøn REFORM); mikrosimuleringsmodeller (SMILE); konjunkturmodeller (MAKRO); agentbaserede modeller; mikro-økonometri (diskrete valg, tilbagetrækningsadfærd); rumlig/geografisk estimation (Geographically Weighted Regression) 25 26 27 60 E-mail

Ja
Philipp Christian Kless Financial econometrics, econometric theory, GARCH, bootstrap for financial and economic time series E-mail Ja - vejledning foregår på engelsk
Poul Kjær Finansiel lovgivning og regulering i Danmark og internationalt; bankunionen og andre EU tiltag; finansielle forhold og finansielle markeder; finansieringsforhold; værdiansættelse; værdipapirområdet; MiFID mm. 29 77 04 65 E-mail Ja
Simon Hinrichsen Sovereign debt; international economics 21 54 30 76 E-mail Nej
Stig Hartmann Strategic management - E-mail Kun specialer
Syed Salman Ahmad Organization Theory; organizational change; leadership and organizational development 41 28 47 93 E-mail Nej
Søren Hovgaard Corporate Finance; entrepreneurship; private equity; capital markets; venture capital; investment management 40 81 35 75 E-mail Kun specialer
Thor Paghede Nielsen Økonometri; markedsrisiko; Monte Carlo; simulering: value-at-risk; expected shortfall; backtesting - E-mail Ja
Ulrik Richardt Beck Udviklingsøkonomi -

E-mail

Nej

* Ønsker at vejlede bachelor og specialeforsvar