Eksterne Lektorer

Navn

Arbejdsområde

Telefon

Email

Vejleder*

Amalie Sofie Jensen Political economics; Public finance; Taxes and transfers; Housing economics; Political attitude formation 35 33 13 60 E-mail Ja
Carsten Rohde Regnskab & økonomistyring (Management Accounting)

38 15 23 38
20 12 41 14

E-mail Ja
Carsten Søren Nielsen Behavioral economics; experimental methods; microeconometrics - E-mail Ja
Christian Søeborg 51 33 15 93 E-mail Ja
Claus Bjørn Galbo-Jørgensen Økonomisk konsulentvirksomhed 28 18 12 23 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Nej
Damoun Ashournia E-mail Ja
Daniel Brødsgaard E-mail
Frank Hansen Finansieringsteori; matematik - E-mail Ja
Frederik Emil Amris Derivatives; interest rate swaps; volatility, quantitative finance - E-mail Ja
Frederik Roose Øvlisen Microeconomics; behavioral Finance; behavioral and experimental economics; energy economics; game theory; public choice - E-mail Ja
Hans Bay Statistik; stikprøveteori; analyse af spørgeskemaundersøgelser Tlf: 39 16 52 00
Arb: 39 16 53 37
Mobil: 20 21 33 57
KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Hans Henrik Bonde Eriksen Skatteret; forvaltningsret; skatteproces; generationsskifte; skattepligt 30 93 49 51 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Hans Keiding General equilibrium theory; game theory; financial economics; health economics 35 32 30 89 E-mail

Ja

Henrik Olejasz Larsen Finansiering 40 25 37 02 E-mail Ja
Hjarn von Zernichow Borberg Integration; indvandring; befolkning; demografi; udenrigsøkonomi; handelspolitik; Europæiske Union 20 10 02 08 E-mail Ja
Ismir Mulalic Transportation economics; urban economics 38 15 25 87 KU-Mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Jakup Frisgaard Reynheim Erhvervsøkonomi - E-mail Nej
Jesper Gregers Linaa Makroøkonomi; produktivitet; finanspolitik; offentlig økonomi; pengepolitik; økonomisk vækst; konjunktur; arbejdsmarked; pension - E-mail Ja
Jesper Møller Banghøj Eksternt regnskab; regnskabsanalyse 38 15 23 19 E-mail Nej
Jonas Cuzulan Hirani Universal child programs; Early investments in children; Health economics; Family economics; Applied microeconometrics 35 32 53 16 E-mail Ja
Kasper Lindgaard Samfundsbeskrivelse; praktisk statistisk metode; erhvervspolitik 22 57 21 59 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Nej
Klavs Steensen E-business; Industrial Organization; Digital economics 61 42 47 37

KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail

Ja
Ludvig S C Petersen Wier Tax policy; Inequality; Development E-mail Ja
Michael Baltzer Tønne Andersen E-mail
Michael Teit Nielsen Development and coordination of business strategy; strategic analyses; management tools; EU pension policies Direct: 33 96 86 35
Mobile: 28 40 10 08
E-mail Nej
Michael Vedelsby Matematik - E-mail Medvejleder
Michael Vendelbo Erhvervsret; kontrakter; selskabsret; køb- og salg; insolvensret 23 34 78 10 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Mikkel Godt Gregersen Corporate finance; managerial economics; strategy - Nej
Niels Julian Ploug Social og økonomisk ulighed; velfærd; FNs verdensmål; økonomisk sociologi Office: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75

KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail

Ja
Nikolaj M. D. Hansen Empiriske makromodeller (ADAM); konjunkturanalyse; strukturanalyse; analyse af politikforslag - KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Nej
Ole Sørensen 38 15 23 46 E-mail Ja
Paul Richard Sharp Økonomisk historie Office: 65 50 32 49
Mobil: 33 44 58 97
KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Peter Philip Stephensen Finanspolitisk holdbarhed; demografi; anvendte generelle ligevægtsmodeller (DREAM, REFORM); energi/miljø-modellering (Grøn REFORM); mikrosimuleringsmodeller (SMILE); konjunkturmodeller (MAKRO); agentbaserede modeller; mikro-økonometri (diskrete valg, tilbagetrækningsadfærd); rumlig/geografisk estimation (Geographically Weighted Regression) 25 26 27 60 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Philipp Christian Kless Financial econometrics, econometric theory, GARCH, bootstrap for financial and economic time series KU-mail:
E-mail
Ja
Poul Kjær Finansiel lovgivning og regulering i Danmark og internationalt; bankunionen og andre EU tiltag; finansielle forhold og finansielle markeder; finansieringsforhold; værdiansættelse; værdipapirområdet; MiFID mm. 29 77 04 65 E-mail Ja
Simon Hinrichsen Sovereign debt; international economics 21 54 30 76 E-mail Nej
Stig Hartmann Strategic management - KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Kun specialer
Syed Salman Ahmad Organization Theory; organizational change; leadership and organizational development 41 28 47 93 E-mail Nej
Søren Hovgaard Corporate Finance; entrepreneurship; private equity; capital markets; venture capital; investment management 40 81 35 75 E-mail Kun specialer
Thor Paghede Nielsen Økonometri; markedsrisiko; Monte Carlo; simulering: value-at-risk; expected shortfall; backtesting - KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Ulrik Richardt Beck Udviklingsøkonomi -

KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail

Nej

* Ønsker at vejlede bachelor og specialeforsvar