Ph.d.-studerende

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde
Andersen, Lars Harhoff Ph.d.-stipendiat Billede af Andersen, Lars Harhoff
Berkel, Hanna Mareen Ph.d.-stipendiat Udviklingsøkonomi, Mozambique, virksomheder, klimaforandring, naturkatastrofer Billede af Berkel, Hanna Mareen
Boas, Hjalte Fejerskov Ph.d.-stipendiat International beskatning, skatteunddragelse, offentlig økonomi, anvendt mikroøkonometri, data science Billede af Boas, Hjalte Fejerskov
Busch, Martin Benedikt Videnskabelig assistent Behavioral economics, experimental economics, network theory, network experiments Billede af Busch, Martin Benedikt
Chrisander, Emil Ph.d.-stipendiat Social data science, anvendt maskinlæring, uddannelsesøkonomi, datamining Billede af Chrisander, Emil
Christensen, Camilla Skovbo Ph.d.-stipendiat Offentlig økonomi; Anvendt mikroøkonometri, Opsparingsadfærd; Ulighed Billede af Christensen, Camilla Skovbo
Christensen, Lykke Sterll Ph.d.-studerende Uddannelsesøkonomi; ulighed; mekanismedesign; anvendt mikroøkonometri; strukturel modellering. Billede af Christensen, Lykke Sterll
Christiansen, Tobias Gabel Ph.d.-stipendiat Kausal maskinlæring, heterogene effekter, økonometri, skatteadministration Billede af Christiansen, Tobias Gabel
Fries, Jesper Ph.d.-stipendiat Børn og unges trivsel; uddannelsesøkonomi; offentlig økonomi; anvendt mikroøkonometri Billede af Fries, Jesper
Fréget, Louis Alexandre Rene Ph.d.-stipendiat Billede af Fréget, Louis Alexandre Rene
Hansen, Emil Toft Ph.d.-stipendiat Household finance, forbrugslån, forbrugeradfærd og gældsætning, geografiske forbrugsmønstre, finansielle formuer og privatforbrug Billede af Hansen, Emil Toft
Hansen, Jonas Slaathaug Ph.d.-stipendiat Empirisk Industriøkonomi; Anvendt Mikroøkonomi; Strukturel Estimation Billede af Hansen, Jonas Slaathaug
Hartmann, Ida Maria Ph.d.-studerende Forventninger, Præferencer, Økonomisk Adfærd, Ulighed og Anvendt Mikroøkonometri Billede af Hartmann, Ida Maria
Hoeck, Christian Philip Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; makroøkonomi; lønudvikling; mikroøkonometri Billede af Hoeck, Christian Philip
Holm, Mathilde Lund Ph.d.-stipendiat Familieøkonomi, anvendt mikroøkonometri, reform evaluering Billede af Holm, Mathilde Lund
Jørgensen, Pernille Plato Ph.d.-stipendiat Automatisering; globalisering; international handel; arbejdsmarkedsøkonomi; sundhedseffekter; anvendt mikroøkonometri; registerdata Billede af Jørgensen, Pernille Plato
Kastrup, Christian Bartels Ph.d.-stipendiat International makroøkonomi; HANK-modeller; anvendt mikroøkonometri; heterogene virksomheder og handel Billede af Kastrup, Christian Bartels
Kristiansen, Ida Lykke Videnskabelig assistent Sundhedsøkonomi, familieøkonomi, børns udvikling, ulighed, anvendt mikroøkonometri Billede af Kristiansen, Ida Lykke
Larsen, Kristian Urup Olesen Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri, arbejdsmarkedsøkonomi, sundhed, ulighed, machine learning Billede af Larsen, Kristian Urup Olesen
Larsen, Lauge Truels Ph.d.-stipendiat Skattehåndhævelse, international beskatning, anvendt mikroøkonometri, globalisering Billede af Larsen, Lauge Truels
Leisner, Jonathan Ph.d.-stipendiat International handel; miljøøkonomi; mikroøkonometri; industriel regulering; anvendt mikroøkonomi Billede af Leisner, Jonathan
Lorentzen, Kathrine Aaby Ph.d.-studerende Arbejdsmarkedsøkonomi; sundhedsøkonomi; Gender Economics Billede af Lorentzen, Kathrine Aaby
Lund, Nikolaj Moll Ph.d.-stipendiat Netværksformation; Strukturel Økonometri; Peer Effekter Billede af Lund, Nikolaj Moll
Madsen, Jeppe Elholm Ph.d.-stipendiat Mikroøkonometri, reform evaluering, socialmobilitet, tidlig indsats, arbejdsmarked Billede af Madsen, Jeppe Elholm
Minor, Kelton Ray Ph.d.-stipendiat Klimaændringer, påvirkninger, tilpasning, teknologi, adfærd Billede af Minor, Kelton Ray
Nielsen, August Emil Twile Studerende FU Miljø-, ressource- og klimaøkonomi, international handel, mirkoøkonometri, politisk økonomi, miljøregulering Billede af Nielsen, August Emil Twile
Olufsen, Isabel Skak Ph.d.-studerende Økonomiske præferencer, experimental economics, survey data, ulighed Billede af Olufsen, Isabel Skak
Partsch, Emil Holst Ph.d.-stipendiat Heterogen agent makroøkonomiske modeller, finansielle friktioner, kontinuert og diskret tids numeriske metoder; forbrugs- og opsparingsadfærd Billede af Partsch, Emil Holst
Petersen, Asbjørn Juul Ph.d.-studerende Præferencer og Adfærd, Offentlig Økonomi, Ulighed, Anvendt Mikroøkonometri Billede af Petersen, Asbjørn Juul
Pietraszek, Marie Gram Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi, uddannelse, anvendt mikroøkonometri, maskinlæring Billede af Pietraszek, Marie Gram
Rasmussen, Joachim Kahr Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi, ulighed og anvendt mikroøkonometri. Billede af Rasmussen, Joachim Kahr
Rattenborg, Malte Jacob Ph.d.-studerende Arbejdsmarkedsøkonomi; Mikroøkonometri; Jobsøgning; Adfærdsøkonomi; Felteksperimenter Billede af Rattenborg, Malte Jacob
Schlier, Maria Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonomi, virksomhedsorganisation, corporate governance, organisationsøkonomi Billede af Schlier, Maria
Sundram, Jacob Marott Ph.d.-studerende Makroøkonomi med Heterogene Agenter, International Makroøkonomi, Dynamisk Programmering, DSGE-Modeller, Anvendt Økonometri Billede af Sundram, Jacob Marott
Sæverud, Johan Postdoc Anvendt mikro, strukturelle modeller, arbejdsmarked, pension, opsparing Billede af Sæverud, Johan
Sørensen, Bjørn Bo Ph.d.-stipendiat Economic complexity, development economics, structural transformation, foreign direct investment, export Billede af Sørensen, Bjørn Bo
Thorsen, Sigurd Nellemann Ph.d.-stipendiat Finansiel økonometri; tidsrækkeanalyse; volatilitetsmodeller; bootstrap og test på randen Billede af Thorsen, Sigurd Nellemann
Thöni, Patrick Postdoc Billede af Thöni, Patrick
Waldstrøm, Nicolai Ph.d.-stipendiat Makroøkonomi med Heterogene Agenter, International Makro, Forbrug- og Opsparingsadfærd, DSGE-modeller og Dynamisk Programmering Billede af Waldstrøm, Nicolai
Weissert, Christoffer Jessen Indskrevet ph.d.-studerende Mikrofundament og Ulighed; Makroøkonomi; Forbrugsheterogenitet; Impuls-respons Estimering Billede af Weissert, Christoffer Jessen
Zhao, Zeyu Ph.d.-studerende Virksomhedsfinansiering, anvendt økonometri Billede af Zhao, Zeyu
Zille, Helge Ph.d.-stipendiat International handel, udviklingsøkonomi, voldelige konflikter, international politik Billede af Zille, Helge
Zink, Edith Ph.d.-stipendiat Økonomien ved kulturel forandring, politisk økonomi, sociale og politiske bevægelser Billede af Zink, Edith