Ph.d.-studerende

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde
Andersen, Esben Scriver Ph.d.-stipendiat Strukturel estimation, diskrete valg og generelle entropi modeller (GEM) Billede af Andersen, Esben Scriver
Andersen, Lars Harhoff Ph.d.-stipendiat Billede af Andersen, Lars Harhoff
Augsburg, Aksel Vester Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; jobsøgning; ledighed; anvendt mikroøkonometri Billede af Augsburg, Aksel Vester
Berkel, Hanna Mareen Ph.d.-stipendiat Udviklingsøkonomi, Mozambique, virksomheder, klimaforandring, naturkatastrofer Billede af Berkel, Hanna Mareen
Boas, Hjalte Fejerskov Ph.d.-stipendiat International beskatning, skatteunddragelse, offentlig økonomi, anvendt mikroøkonometri, data science Billede af Boas, Hjalte Fejerskov
Chevrot, Esther Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri; organisationsøkonomi; virksomhedsledelse overbevisninger; adfærd; værdier Billede af Chevrot, Esther
Chrisander, Emil Ph.d.-stipendiat Social data science, anvendt maskinlæring, uddannelsesøkonomi, datamining Billede af Chrisander, Emil
Christensen, Camilla Skovbo Ph.d.-stipendiat Offentlig økonomi; Anvendt mikroøkonometri, Opsparingsadfærd; Ulighed Billede af Christensen, Camilla Skovbo
Christensen, Lykke Sterll Ph.d.-studerende Uddannelsesøkonomi; ulighed; mekanismedesign; anvendt mikroøkonometri; strukturel modellering. Billede af Christensen, Lykke Sterll
Christiansen, Tobias Gabel Ph.d.-stipendiat Kausal maskinlæring, heterogene effekter, økonometri, skatteadministration Billede af Christiansen, Tobias Gabel
Eskildsen, Janek Bligaard Ph.d.-stipendiat Ressource-, miljø og klimaøkonomi, energiøkonomi, transportøkonomi, anvendte generelle ligevægtsmodeller Billede af Eskildsen, Janek Bligaard
Fries, Jesper Ph.d.-stipendiat Børn og unges trivsel; uddannelsesøkonomi; offentlig økonomi; anvendt mikroøkonometri Billede af Fries, Jesper
Fréget, Louis Alexandre Rene Ph.d.-stipendiat Billede af Fréget, Louis Alexandre Rene
Hansen, Emil Toft Ph.d.-stipendiat Household finance, forbrugslån, forbrugeradfærd og gældsætning, geografiske forbrugsmønstre, finansielle formuer og privatforbrug Billede af Hansen, Emil Toft
Hansen, Jonas Slaathaug Ph.d.-stipendiat Empirisk Industriøkonomi; Anvendt Mikroøkonomi; Strukturel Estimation Billede af Hansen, Jonas Slaathaug
Hoeck, Christian Philip Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; makroøkonomi; lønudvikling; mikroøkonometri Billede af Hoeck, Christian Philip
Holm, Mathilde Lund Ph.d.-stipendiat Familieøkonomi, anvendt mikroøkonometri, reform evaluering Billede af Holm, Mathilde Lund
Iversen, Anna Kollerup Indskrevet ph.d.-studerende Billede af Iversen, Anna Kollerup
Jørgensen, Pernille Plato Ph.d.-stipendiat Automatisering; globalisering; international handel; arbejdsmarkedsøkonomi; sundhedseffekter; anvendt mikroøkonometri; registerdata Billede af Jørgensen, Pernille Plato
Kastrup, Christian Bartels Ph.d.-stipendiat International makroøkonomi; HANK-modeller; anvendt mikroøkonometri; heterogene virksomheder og handel Billede af Kastrup, Christian Bartels
Kristiansen, Ida Lykke Ph.d.-stipendiat Sundhedsøkonomi, familieøkonomi, børns udvikling, ulighed, anvendt mikroøkonometri Billede af Kristiansen, Ida Lykke
Laczek, Malene Callesøe Fuglsang Ph.d.-studerende Anvendt mikroøkonometri, strukturel estimation, ulighed, uddannelsesøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi Billede af Laczek, Malene Callesøe Fuglsang
Larsen, Kristian Urup Olesen Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri, arbejdsmarkedsøkonomi, sundhed, ulighed, machine learning Billede af Larsen, Kristian Urup Olesen
Larsen, Lauge Truels Ph.d.-stipendiat Skattehåndhævelse, international beskatning, anvendt mikroøkonometri, globalisering Billede af Larsen, Lauge Truels
Leisner, Jonathan Ph.d.-stipendiat International handel; miljøøkonomi; mikroøkonometri; industriel regulering; anvendt mikroøkonomi Billede af Leisner, Jonathan
Lorentzen, Kathrine Aaby Ph.d.-studerende Arbejdsmarkedsøkonomi; sundhedsøkonomi; Gender Economics Billede af Lorentzen, Kathrine Aaby
Madsen, Jeppe Elholm Ph.d.-stipendiat Mikroøkonometri, reform evaluering, socialmobilitet, tidlig indsats, arbejdsmarked Billede af Madsen, Jeppe Elholm
Minor, Kelton Ray Ph.d.-stipendiat Klimaændringer, påvirkninger, tilpasning, teknologi, adfærd Billede af Minor, Kelton Ray
Nielsen, August Emil Twile Studerende FU Miljø-, ressource- og klimaøkonomi, international handel, mirkoøkonometri, politisk økonomi, miljøregulering Billede af Nielsen, August Emil Twile
Olufsen, Isabel Skak Ph.d.-studerende Økonomiske præferencer, experimental economics, survey data, ulighed Billede af Olufsen, Isabel Skak
Partsch, Emil Holst Ph.d.-stipendiat Heterogen agent makroøkonomiske modeller, finansielle friktioner, kontinuert og diskret tids numeriske metoder; forbrugs- og opsparingsadfærd Billede af Partsch, Emil Holst
Pietraszek, Marie Gram Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi, uddannelse, anvendt mikroøkonometri, maskinlæring Billede af Pietraszek, Marie Gram
Rasmussen, Joachim Kahr Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi, ulighed og anvendt mikroøkonometri. Billede af Rasmussen, Joachim Kahr
Rattenborg, Malte Jacob Ph.d.-studerende Arbejdsmarkedsøkonomi; Mikroøkonometri; Jobsøgning; Adfærdsøkonomi; Felteksperimenter Billede af Rattenborg, Malte Jacob
Schlier, Maria Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonomi, virksomhedsorganisation, corporate governance, organisationsøkonomi Billede af Schlier, Maria
Sundram, Jacob Marott Ph.d.-studerende Makroøkonomi med Heterogene Agenter, International Makroøkonomi, Dynamisk Programmering, DSGE-Modeller, Anvendt Økonometri Billede af Sundram, Jacob Marott
Sæverud, Johan Ph.d.-stipendiat Anvendt mikro, strukturelle modeller, arbejdsmarked, pension, opsparing Billede af Sæverud, Johan
Sørensen, Bjørn Bo Ph.d.-stipendiat Economic complexity, development economics, structural transformation, foreign direct investment, export Billede af Sørensen, Bjørn Bo
Thorsen, Sigurd Nellemann Ph.d.-stipendiat Finansiel økonometri; tidsrækkeanalyse; volatilitetsmodeller; bootstrap og test på randen Billede af Thorsen, Sigurd Nellemann
Thöni, Patrick Ph.d.-stipendiat Teoretisk og empirisk finansiel mikrostruktur, finansiel økonometri Billede af Thöni, Patrick
Waldstrøm, Nicolai Ph.d.-stipendiat Makroøkonomi med Heterogene Agenter, International Makro, Forbrug- og Opsparingsadfærd, DSGE-modeller og Dynamisk Programmering Billede af Waldstrøm, Nicolai
Weissert, Christoffer Jessen Indskrevet ph.d.-studerende Mikrofundament og Ulighed; Makroøkonomi; Forbrugsheterogenitet; Impuls-respons Estimering Billede af Weissert, Christoffer Jessen
Zhao, Zeyu Ph.d.-studerende Virksomhedsfinansiering, anvendt økonometri Billede af Zhao, Zeyu
Zille, Helge Ph.d.-stipendiat International handel, udviklingsøkonomi, voldelige konflikter, international politik Billede af Zille, Helge
Zink, Edith Ph.d.-stipendiat Økonomien ved kulturel forandring, politisk økonomi, sociale og politiske bevægelser Billede af Zink, Edith