Ph.d.-studerende

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Agneman, Gustav Videnskabelig assistent Udviklingsøkonomi; politisk økonomi; kulturøkonomi; væbnet konflikt +45 353-35955 E-mail
Andersen, Esben Scriver Ph.d.-stipendiat Strukturel estimation, diskrete valg og generelle entropi modeller (GEM)   E-mail
Andersen, Lars Harhoff Ph.d.-studerende Økonomisk historie, politisk økonomi, religionsøkonomi, kulturøkonomi, institutioner +45 353-24008 E-mail
Berg, Rasmus Kehlet Ph.d.-stipendiat Miljø- og klimaøkonomi; politisk økonomi; CGE modellering +45 353-34647 E-mail
Berkel, Hanna Mareen Ph.d.-stipendiat Udviklingsøkonomi, Mozambique, virksomheder, klimaforandring, naturkatastrofer   E-mail
Betancourt Hurtado, Maria Alejandra Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonomi, virksomhedsorganisation, corporate governance, organisationsøkonomi +45 353-37396 E-mail
Busch, Martin Benedikt Ph.d.-stipendiat Behavioral economics, experimental economics, network theory, network experiments +45 353-26816 E-mail
Cavalca, Petra Gram Ph.d.-stipendiat Anbragte børn; arbejdsmarkedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; familieøkonomi; anvendt mikroøkonometri +45 353-34539 E-mail
Chevrot, Esther Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri; organisationsøkonomi; virksomhedsledelse overbevisninger; adfærd; værdier +45 42 34 26 34 E-mail
Chrisander, Emil Ph.d.-stipendiat Social data science, anvendt maskinlæring, uddannelsesøkonomi, datamining +45 353-26714 E-mail
Christensen, Lykke Sterll Ph.d.-studerende Uddannelsesøkonomi; ulighed; mekanismedesign; anvendt mikroøkonometri; strukturel modellering.   E-mail
Eskildsen, Janek Bligaard Ph.d.-stipendiat Ressource-, miljø og klimaøkonomi, energiøkonomi. transportøkonomi, anvendte generelle ligevægtsmodelle +45 35 36 46 47 E-mail
Garcia Miralles, Esteban Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri, sundhedsøkonomi, ofentlig økonomi +45 353-34299 E-mail
Glavind, Kristoffer Lind Ph.d.-stipendiat Social data science, machine learning, big data, økonometri +45 353-36934 E-mail
Hansen, Emil Toft Ph.d.-stipendiat Household finance, forbrugslån, forbrugeradfærd og gældsætning, geografiske forbrugsmønstre, finansielle formuer og privatforbrug +45 353-24085 E-mail
Hasager, Linea Videnskabelig assistent Immigration; arbejdsmarkedsøkonomi; integration af flygtninge; anvendt mikroøkonometri; registerdata +45 353-34597 E-mail
Hetland, Simon Thinggaard Ph.d.-stipendiat Finansiel økonometri, tidsrækkeanalyse, økonometrisk teori, rentestruktur modeller, volatilitetsmodeller og co-integrations analyse   E-mail
Hirani, Jonas Lau-Jensen Ph.d.-stipendiat Universelle børneprogrammer, tidlige investeringer i børn, sundhedsøkonomi, familieøkonomi, anvendt mikroøkonometri +45 353-25316 E-mail
Holm, Mathilde Lund Ph.d.-stipendiat Familieøkonomi, anvendt mikroøkonometri, reform evaluering +45 353-30153 E-mail
Hvidberg, Kristoffer Balle Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri; uddannelse; økonomisk og finansiel adfærd; ulighed +45 353-30922 E-mail
Iversen, Anna Kollerup Ph.d.-stipendiat Sundhedsøkonomi, anvendt mikroøkonometri, politisk evaluering +45 353-35367 E-mail
Jørgensen, Mia Renee Herløv Ph.d.-stipendiat Ulighed, anvendt mikroøkonometri, public economics, makroøkonomi +45 353-33410 E-mail
Jørgensen, Pernille Plato Ph.d.-studerende automatisering; globalisering; international handel; arbejdsmarkedsøkonomi; sundhedseffekter; anvendt mikroøkonometri; registerdata +45 353-36817 E-mail
Kless, Philipp Christian Ph.d.-studerende Finansiel økonometri, økonometrisk theori, GARCH, Bootstrap til finansiel of Økonomiske Tidsrække   E-mail
Kristiansen, Ida Lykke Ph.d.-stipendiat Sundhedsøkonomi, familieøkonomi, børns udvikling, ulighed, anvendt mikroøkonometri +45 353-37596 E-mail
Laczek, Malene Callesøe Fuglsang Ph.d.-studerende Anvendt mikroøkonometri, strukturel estimation, ulighed, uddannelsesøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi +45 353-35548 E-mail
Larsen, Kristian Urup Olesen Ph.d.-studerende Anvendt mikroøkonometri; arbejdsmarkedsøkonomi; sundhed; ulighed; machine learning   E-mail
Leisner, Jonathan Ph.d.-studerende International handel; miljøøkonomi; mikroøkonometri; industriel regulering; anvendt mikroøkonomi +45 353-35006 E-mail
Madsen, Jeppe Elholm Ph.d.-stipendiat Mikroøkonometri, reform evaluering, socialmobilitet, tidlig indsats, arbejdsmarked   E-mail
Meyer, Bjørn Bjørnsson Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; videregående uddannelse; anvendt mikroøkonometri; politik evaluering   E-mail
Minor, Kelton Ray Ph.d.-stipendiat Klimaændringer, påvirkninger, tilpasning, teknologi, adfærd +45 28 99 38 36 E-mail
Nielsen, August Emil Twile Ph.d.-studerende Miljø-, ressource- og klimaøkonomi, international handel, mirkoøkonometri, politisk økonomi, miljøregulering +45 353-36216 E-mail
Nielsen, Nikolaj Ph.d.-stipendiat Mikroøkonometri, dynamisk programmering, udannelsesøkonomi, efterspørgselsestimation +45 353-28149 E-mail
Olufsen, Isabel Skak Ph.d.-studerende Økonomiske præferencer, experimental economics, survey data, ulighed +45 353-25322 E-mail
Partsch, Emil Holst Ph.d.-stipendiat Heterogen agent makroøkonomiske modeller, finansielle friktioner, kontinuert og diskret tids numeriske metoder; forbrugs- og opsparingsadfærd +45 353-25610 E-mail
Pietraszek, Marie Gram Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi, uddannelse, anvendt mikroøkonometri, maskinlæring   E-mail
Rasmussen, Joachim Kahr Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi, ulighed og anvendt mikroøkonometri. +45 353-36209 E-mail
Rasmussen, Mette Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; offentlige finanser +45 353-32644 E-mail
Sæverud, Johan Ph.d.-stipendiat Anvendt mikro, strukturelle modeller, arbejdsmarked, pension, opsparing +45 353-35187 E-mail
Sørensen, Bjørn Bo Videnskabelig assistent Økonomisk kompleksitet; udviklingsøkonomi; strukturel transformation; direkte udenlandske investeringer; industri   E-mail
Thöni, Patrick Ph.d.-stipendiat Finance, Financial Microstructure, Asset Allocation, Asset Pricing, Microeconometrics   E-mail
Weissert, Christoffer Jessen Ph.d.-studerende Makroøkonomi, finans- og pengepolitik, IRF estimation ved SVAR og local linear projections og Strukturel identifikation +45 353-21598 E-mail
Zhao, Zeyu Ph.d.-studerende Virksomhedsfinansiering, anvendt økonometri   E-mail
Zille, Helge Ph.d.-stipendiat International handel, udviklingsøkonomi, voldelige konflikter, international politik +45 353-27802 E-mail
Zink, Edith Ph.d.-stipendiat Økonomien ved kulturel forandring, politisk økonomi, sociale og politiske bevægelser +4571457133 E-mail