Ledelsesgruppen

Ledelsesgruppen diskuterer alle vigtige emner for instituttet, udstikker retningslinjer og tager løbende beslutninger om en lang række emner. Møderne afholdes efter behov.  

Medlemmer:

Institutleder: Christian Schultz
Vice-Institutleder: Mette Ejrnæs
Studieleder: Thomas Markussen
Ph.d.-programleder: Jakob Roland Munch
Institutadministrator: Peter Flindt