Ph.d.-seminar

En gang om ugen – onsdage kl. 12:00-mødes de ph. d.-studerende til et frokostseminar for at præsentere deres arbejde.

Ph.d.-seminaret er et uformelt forum, hvor der fremlægges meget foreløbige og ufuldstændige oplæg samt mere fyldestgørende og polerede papirer.Forløbet kan variere. Normalt har oplægsholderen 30-35 minutter og discussant 10 minutter. Seminaret starter da 12:15. Alternativt starter seminaret kl. 12:00 og oplægsholderen har 45 minutter til fremlæggelsen og discussant 10 minutter. I andre tilfælde er seminarerne organiseret som dobbelte afholdelser, hvor to ph.d.-studerende holder præsentationer på hver 30 minutter uden diskussion.

Det forventes, at alle ph.d.-studerende (eksterne, interne samt ph.d.-gæster) deltager i seminarerne.

Seminarerne afholdes i seminarrummet CSS 26.2.21.

Den foreløbige plan ser sådan ud:

 

Dato

Præsentation

Diskussion

 2/9 Sina Smed

Hanna Berkel

9/9Newcomer’s session: (Marie Gram
Pietraszek, Lykke Sterll Christensen,
Isabel Skak Olufsen, Jeppe Elholm
Madsen og Bjørn Bo Sørensen)

 

16/9

Ida Lykke Kristiansen

Esteban Garcia Miralles

23/9

Mette Rasmussen

Emil Chrisander

30/9

Emil Partsch

Christoffer Jessen Weissert

 7/10

Simon Lund Hetland

14/10

Efterårsferie

 

21/10

Johan Sæverud

Joachim Kahr Rasmussen

28/10

Kristoffer Balle Hvidberg

Emil Toft Hansen

  4/11

Esteban Garcia Miralles

Ida Lykke Kristiansen

11/11

Planlægning af næste semesters ph.d. seminarer

 

 18/11

August Emil Twile Nielsen

Mette Rasmussen

25/11

Emil Toft Hansen

Kristoffer Balle Hvidberg

  2/12 

Helge Zille

Jonathan Leisner

  9/12

Benedikt Busch

Nikolaj Nielsen

16/12

Nikolaj Nielsen

Simon Lund Hetland