Til ansøgere

Du skal ansøge om at blive indskrevet som ph.d.-studerende. Det er op til Økonomisk Institut at vurdere om en ansøger er kvalificeret til indskrivning eller ej.

En ph.d.-uddannelse kan finansieres enten ved at søge et af Københavns Universitets ph.d.-stipendier eller ved at blive indskrevet som eksternt finansieret ph.d.-studerende. I sidste tilfælde skal du selv skaffe finansiering, eksempelvis fra et forskningsråd eller en ekstern arbejdsplads.

Læs mere om opslagene på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skoles hjemmesider.

Det er en god ide at kontakte den underviser, du ønsker som vejleder, inden din ansøgning indleveres.