Indskrivning på ph.d.-uddannelsen

Du skal ansøge om at blive indskrevet som ph.d.-studerende. Det er op til Økonomisk Institut at vurdere om en ansøger er kvalificeret til indskrivning eller ej.

En ph.d.-uddannelse kan finansieres enten ved at søge et af Københavns Universitets ph.d.-stipendier eller ved at blive indskrevet som eksternt finansieret ph.d.-studerende. I sidste tilfælde skal du selv skaffe finansiering, eksempelvis fra et forskningsråd eller en ekstern arbejdsplads.

Det er en god ide at kontakte den underviser, du ønsker som vejleder, inden din ansøgning indleveres.

Ansøgningsskemaer og vejledning fås fra Ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.