Kursuskrav for optagelse

Som omtalt i studieordningen, forudsætter optag på 5+3 ordningen en kandidatgrad i økonomi eller matematik-økonomi fra Københavns Universitet (eller tilsvarende). Der stilles det særlige optagelseskrav, der ikke automatisk opfyldes af disse kandidatuddannelser, at ansøgeren skal have gennemført mindst ét videregående kursus inden for hvert af kerneområderne makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri.

Det gældende særlige krav til disse kurser er, at de skal træne den studerende til at mestre teknisk avanceret materiale i makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri. Ansøgeren skal dokumentere kurser, der som minimum kan ækvivaleres med følgende kurser i økonomi, som beskrevet i kursuskataloget i kursusdatabasen:

Makroøkonomi: Advanced Macroeconomics1, Advanced Marcroeconomics: Business Cycles eller Monetary Policy2 (Det tidligere Monetary Economics: Macro Aspects1)

Mikroøkonomi: Game Theory1 eller Mechanism Design2

Økonometri: Advanced Macroeconometrics1, Advanced Microeconometrics eller Advanced Macroeconomics: Structural Vector Autoregressive (VAR) Analysis.

1 Faget er udgået af kursusudbuddet. Har du bestået faget, er det stadigt adgangsgivende.
2  Faget udbydes pt ikke

Denne udgave: januar 2019