Kursuskrav for optagelse

Som omtalt i studieordningen, forudsætter optag på 5+3 ordningen en kandidatgrad i økonomi eller matematik-økonomi fra Københavns Universitet (eller tilsvarende). Der stilles det særlige optagelseskrav, der ikke automatisk opfyldes af disse kandidatuddannelser, at ansøgeren skal have gennemført mindst ét videregående kursus inden for hvert af kerneområderne makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri.

Det gældende særlige krav til disse kurser er, at de skal træne den studerende til at mestre teknisk avanceret materiale i makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri. Ansøgeren skal dokumentere kurser, der som minimum kan ækvivaleres med nedenstående kurser1 i økonomi:

Makroøkonomi

  • "Advanced Macroeconomics: Business Cycles"
  • "Economic Growth"
  • "Monetary Policy"
  • De tidligere2 "Advanced Macroeconomics" og "Monetary Economics: Macro Aspects"

Mikroøkonomi

  • "Mechanism Design"
  • Det tidligere2 "Game Theory"

Økonometri

  • "Advanced Financial and Macro Econometrics"
  • "Advanced Macroeconomics: Structural Vector Autoregressive (VAR) Analysis"
  • "Advanced Microeconometrics"
  • Det tidligere2 "Advanced Macroeconometrics"

1 Indholdet af og semesteret for kurserne er beskrevet i kursuskataloget.

2 Kurserne er udgået af kursusudbuddet, men er stadig adgangsgivende.

3 Kurset er pr 20. november 2019 flyttet fra Økonometri til Makroøkonomi.

Denne udgave: 20. november 2019