Kursuskrav for optagelse

Som omtalt i studieordningen, forudsætter optag på 5+3 ordningen en kandidatgrad i økonomi eller matematik-økonomi fra Københavns Universitet (eller tilsvarende). Der stilles det særlige optagelseskrav, der ikke automatisk opfyldes af disse kandidatuddannelser, at ansøgeren skal have gennemført mindst ét videregående kursus inden for hvert af kerneområderne makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri.

Det gældende særlige krav til disse kurser er, at de skal træne den studerende til at mestre teknisk avanceret materiale i makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri. Ansøgeren skal dokumentere kurser, der som minimum kan ækvivaleres med nedenstående kurser1 i økonomi:

Makroøkonomi: Advanced Marcroeconomics: Business Cycles, Economic Growth eller Monetary Policy samt de tidligere Advanced Macroeconomics2 og Monetary Economics: Macro Aspects2

Mikroøkonomi: Mechanism Design  og Game Theory2

Økonometri: Advanced Microeconometrics eller Advanced Macroeconomics: Structural Vector Autoregressive (VAR) Analysis samt det tidligere Advanced Macroeconometrics2

1 Indholdet af og semesteret for kurserne er beskrevet i kursuskataloget.

2 Kurserne er udgået af kursusudbuddet, men er stadig adgangsgivende.

Denne udgave: 6. september 2019