Introduktion til ph.d.-studiet

Ph.d.-uddannelsen i økonomi er en videregående forskeruddannelse, som sigter på at føre den studerende frem til den internationale forskningsfront og bringe den studerende i stand til at bidrage til forskningen. Ph.d.-studiet retter sig mod dygtige studerende, som gerne vil forske eller have specialiserede økonomijob indenfor den offentlige administration eller det private erhvervsliv.

Ph.d.-uddannelsen består dels af en en undervisningsdel og af en forskningsdel samt af et forskningsprojekt om et specifikt emne. I første del af uddannelsen følges avanceret undervisning. Studiet afsluttes med ph.d.-afhandlingen, som er et selvstændigt arbejde, som indeholder forskningsbidrag på internationalt niveau.

Hver ph.d.-studerende tilknyttes en vejleder, som vejleder den studerende i sammensætningen af ph.d.-studiet og i skrivningen af afhandlingen.

I løbet af studiet skal den ph.d.-studerende præsentere resultaterne af sin forskning på Økonomisk Institut og ved konferencer og workshops andetsteds. I forbindelse med uddannelsen formodes den studerende at tilbringe tid i et andet, helst udenlandsk, forskningsmiljø. En del af undervisningsdelen kan tages i denne forbindelse.

Ph.d-uddannelsens længde

Økonomisk Institut tilbyder ph.d.-uddannelse efter 5+3 modellen, 4+4 modellen og 3+5 modellen.

5+3 modellen henvender sig til studerende, der har gennemført en kandidatuddannelse i økonomi eller tilsvarende. Ph.d.-studiet varer så 3 år.

4+4 modellen henvender sig til studerende, der har gennemført bachelordelen af økonomistudiet samt et års fuldtidsstudier på kandidatstudiet. Ph.d.-studiet varer så 4 år.

3+5 modellen henvender sig til studerende, der har gennemført bachelordelen af økonomistudiet. Ph.d.-studiet varer så 5 år.

Eksterne samarbejder

Økonomisk Institut har en tradition for at samarbejde tæt med relevante eksterne partnere med interesse i økonomiske forhold. Der er ofte tale om forskningsprojekter med et meget direkte anvendelsesorienteret sigte. Specielt har en lang række ph.d.-studerende allerede tidligere opnået finansiering fra offentlige forskningsinstitutioner i København, placeret udenfor universitetet. Her er det en stor fordel for den ph.d.-studerende at have direkte adgang til den viden, som vores eksterne partner besidder.