Ph.d.-kurser

De ph.d.-studerende følger et halvt års ph.d.-kurser udover det, der er nødvendigt for at opnå kandidatgraden. Kurserne sikrer dels en specialviden inden for afhandlingens emne, dels generiske kompetencer indenfor forskning, undervisning og formidling. Kurserne kan være kortere og længere forløb udbudt direkte i tilknytning til uddannelsen, af ph.d.-skolen, af nationale og internationale forskerskoler, eller af andre relevante højere uddannelsesinstitutioner.

I en længere årrække har langt det største flertal af ph.d.-kurser i været afholdt af de to nationale forskerskoler indenfor respektive økonomi og finansiering.

De to skoler er karakteriseret ved stærke faglige udbud af såvel bredere grundkurser indenfor feltet ved de bedste kræfter ansat i Danmark, samt smallere fagkurser ved førende danske og internationale undervisere.

Hver skole udbyder på de respektive fagområder så mange kurser, at de ph.d.-studerendes behov for specialiserede kurser meget fint er dækket ind.