Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Ansatte > Videnskabeligt Personale

Jesper Riis-Vestergaard Sørensen

Jesper Riis-Vestergaard Sørensen

Adjunkt

Primære forskningsområder: Økonometri for tværsnits- og paneldata; semiparametriske og højdimensionelle estimationsmetoder; ikke-parametrisk identifikation; specifikationstest for semiparametriske modeller; generaliserede entropimodeller; diskrete valg under usikkerhed.

ID: 200171379