Blå memoserie 2000- 


217: Axel Mossin: Aktiekurserne og realøkonomien. Januar 2010. PDF (265KB) 

216: Jens Leth Hougaard, Jacob Michelsen Kolind, Lars Peter Østerdal: Danske lægers turnusordning. August 2007. Eng. summary. PDF (195KB)

215: Chr. Hjorth-Andersen: Den flytbare danske kulturarv: de kulturhistoriske museer set i et økonomisk perspektiv. Marts 2007. PDF (269KB)

214: Chr. Hjorth-Andersen: Den faste danske kulturarv set i et økonomisk perspektiv. Marts 2007. PDF (194KB)

213: Karsten Albæk: Evner, fag, indsats i gymnasiet og beståelse på samfundsvidenskab. April 2006. Resumé. PDF (1,06MB)

212: Karsten Albæk: Om lærepladsspørgsmålet. September 2004. Resumé. PDF (388KB)

211: Chr. Hjorth-Andersen: Dansk sprogpolitik: på hvilke sprog skal danskere tale med udlændinge i 2030? August 2004. PDF (206KB)

210: Karsten Albæk: Sådan modvirkes gymnasiereformens virkninger på nationens nationalprodukt, økonomiske vækst og åndsliv. Januar 2004. Resumé. PDF (187KB)

209: Axel Mossin: Danske aktiekurser og basale kapitalværdier. Maj 2003. PDF (192KB)

208: Karsten Albæk: Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. Marts 2003. ResuméPDF (530KB)

207: Hector Estrup: Nogle bemærkninger om begrebet Naturlig Frihed. Februar 2003. 
PDF (233KB)

206: Jacob Weisdorf: Fra malthusiansk stagnation til moderne vækst. Februar 2002. 
PDF (503KB)

205: Peter Erling Nielsen: Reformen af økonomistudiet i København. Januar 2002.
(Særtryk af Nationaløkonomisk tidsskrift, 139(2) 2001, s. 223-230). PDF (159KB)

204: Karsten Albæk: Hvem består på politstudiet? Januar 2002.
(Særtryk af Nationaløkonomisk tidsskrift, 139(2) 2001, s. 208-222). PDF (80KB)

203: Thomas Barnebeck Andersen: Finansiel udvikling og økonomisk vækst. November 2000. PDF (75KB)