For nye bachelorstuderende – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > For nye bachelorstuder...

Som ny bachelorstuderende på økonomi, gør du dig sikkert en masse tanker om, hvordan dine næste år på studiet kommer til at være. Her kan du gøre dig klogere på læsegrupper, studie-pc, it-systemer m.m.

Studievejledningen opdaterer løbende denne side. Siden er sidst opdateret 15/11-2018.

Det virtuelle KU: KUnet, Absalon og din studentermail.

KUnet er indgangen til det virtuelle Københavns Universitet. Du kan logge på KUnet, når du har modtaget din pinkode.

Universitetet sender udelukkende digital post - og det er på KUnet du finder din studentermail (også kaldet alumni- eller KUmail). Når du skal kommunikere med universitetet, skal du altid gøre det fra din KUmail.

Viderestil din KUmail til din egen email.

Det er rigtig vigtigt, at du fra starten tjekker din KUmail regelmæssigt - eller får den omdirigeret til din egen mail. På KUnet kan du finde en guide til, hvordan du viderestiller din KU-mail til din egen mailadresse.

Du vil høre mere om KUnet i introforløbet, så fortvivl ikke, hvis det virker svært!

Introdage og rustur

Introdagene på CSS ligger normalt i løbet af uge 34.

Rusturen finder sted i uge 35.

Find information om introdage og rustur i brevet fra dine tutorer i RUKO, som lægges op i starten af august.

Undervisningen begynder mandag i uge 36 (2. september).

Fredag den 6. september kl. 10:15 - 13:00 i CSS 34.0.01 (Christian Hansen-auditoriet) er der desuden et informationsmøde om studiets regler mm. arrangeret ved studievejledningen.

Slides fra informationsmødet bliver lagt op her efter arrangementet.

RUKO
RUKO står for "Ruskoordineringsudvalget". RUKO har det overordnede ansvar for introdagene og rusturen og sørger for at alle nye studerende kommer godt i gang på studiet, både fagligt og socialt. 

Skema for første semester

Du finder undervisningstidspunkterne for kurser på første semester i kursusbeskrivelserne på www.kurser.ku.dk. Skemaerne ligger nederst i højremenuen under hver kursusbeskrivelse.

Læsegrupper

På Økonomistudiet er alle bachelorstuderende inddelt i læsegrupper fra 1. semester.

De første 3 uger af undervisningen vil du være i en ny gruppe hver uge. På den måde prøver du at arbejde sammen med mange forskellige studerende, både i selve undervisningen og i forberedelsen. Derigennem får du en fornemmelse af, hvordan du bedst arbejder i en læsegruppe.

Efter 3 uger med rotationer i grupperne placerer Studieadministrationen dig i en endelig læsegruppe. Du får mulighed for at ønske, hvem du vil være sammen med fra dit hold, og Studieadministrationen tager i et vist omfang hensyn til dine ønsker.

Studieadministrationen melder de endelige læsegrupper ud i starten af 4. undervisningsuge.

Find dit hold

Du og dine nye studiekammerater deles op på undervisningshold. Du vil være tilknyttet det samme hold de næste 2 år på studiet. Du vil komme til at bruge megen tid sammen med dit undervisningshold, og det er derfor vigtigt, at I på holdet lærer hinanden godt at kende fra start. Ved vinterstart tager alle hold på samme rustur. Ved sommerstart tager holdene på rustur parvis.

Du kan se, hvilket hold du er kommet på i KUnet nu:

  • Gå til www.kunet.ku.dk
  • Log på og gå til selvbetjening i topmenuen
  • Vælg "Indskrivning, undervisning og eksamen" i venstremenuen
  • Vælg "Undervisning" i topmenuen og "Vis til- og afmeldinger"
  • Fold blokken "forårssemeteret 2019 og tilhørende blokke" ud
  • Du kan nu se, hvilket hold du er tilmeldt
  • Se dit holdnummer under "holdplacering"

Ting du skal anskaffe dig inden studiestart

  • Software: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet anvender primært Microsoft Windows som platform. Det betyder, at PC'erne i brugerrummet er sat op med Windows, og at det er Windows der bliver sigtet på ved indkøb af software til studerende.

  • Valg af Mac: Det er dit eget ansvar, hvis du køber en Mac. KU yder som udgangspunkt ikke support på Mac, og der er en del programmer, som ikke kan køre på Mac styresystemet,

  • Pensumbøger: Du finder pensum i kursusbeskrivelserne på kurser.ku.dk. Mange af bøgerne kan du købe over nettet eller af gamle studerende. Du kan også købe dem i Academic Books på CSS. Academic Books har ofte en studiestartspakke med alle bøgerne, du skal bruge på 1. semester.  Find Academic Books i stuen i bygning 7.

Anskaf ikke en lommeregner: Du må ikke bruge lommeregnere til eksamen ved Økonomisk Institut, og lommeregnere indgår ikke som en del af undervisningen.