Regler for 4+4 specialet

Som omtalt i studieordningen, gælder der særlige regler for en 4+4 ph.d.-studerendes speciale.

Den gældende regel er, at den studerende skal opfylde alle kandidatstudiets regler for specialer, med to undtagelser. Den første undtagelse er, at specialeskrivning kan tage et helt år i stedet for 6 måneder. Den anden undtagelse er, at formkravene ikke er bindende for ph.d.-studerende. Ph.d.-vejlederen kan vejlede om specialets bedste form.

7. september 2010.