Økonomisk Eksploratorium #37 Er der råd til ordentlig offentlig velfærd i fremtiden?

De offentlige finanser vurderes at både Finansministeriet og Det Økonomiske Råd at være holdbare. Men betyder det, at der er råd til ordentlig velfærd i fremtiden?

Kraka er skeptiske. ”Der kan mangle over 100 mia. kr. årligt i 2050, hvis forventninger til bedre velfærd skal opfyldes” siger de.
Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd (AE) er mere positive: ”Der er råd til at dække befolkningens forventninger til velfærden” siger de.

Hvorfor når de to tænketanke til forskellige konklusioner? Vi tager diskussionen på Økonoimsk Eksploratorium #37.

Jeppe Druedahl (Økonomisk Institut) vil give et indledende oplæg. Herefter vil Niels Storm Knigge redegøre Kraka’s position, og Gustav Elias Dahl vil redegøre for AE’s.

Som altid vil der være te, kaffe og kage og åbent for alle med interesse i emnet.

 

Hvert semester afholder Økonomisk Institut en række åbne og uformelle arrangementer. Vi kalder dem Økonomisk Eksploratorium. Med arrangementerne åbner vi dørene ind til forskningsmiljøet og viser, hvordan økonomi bliver brugt i virkeligheden.

Økonomisk Eksploratorium er for studerende og alle andre med interesse for økonomi, som gerne vil møde forskerne uden for forelæsningslokalerne. Derfor prøver vi at tale et sprog, som alle kan forstå.
Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at tilmelde dig.