Niels Steenstrup Zeeberg – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Ansatte > Eksterne Lektorer > Niels Steenstrup Zeeberg

 

Niels Steenstrup Zeeberg

Part-time temporary professor

Phone: +45 40645868
Email: niels.steenstrup.zeeberg@econ.ku.dk

Arbejde:

Health Economic Consultant

Uddannelsesbaggrund:

MA econ, cand. polit, MPH

Fagområde:

 1. Sundhedsøkonomi
 2. Health economy
 3. Finansiering af sundhedsvæsenet
 4. Financing and structure of the health care system
 5. Måling af sundhed  Measuring health
 6. Kvalitetsjusterede leveår
 7. Qality adjusted life years
 8. QALY
 9. HALE Health adjusted life expectancy
 10. DALE Disability adjusted life expectancy
 11. DALY Disability adjusted life years
 12. HYE Health Years Equivalence
 13.  
 14. Sundhedsøkonomiske analyser
 15. Health economic analysis
 16. Fremadrettede sundhedsøkonomiske analyser 
 17. Prospective health economic analyses
 18. Cost effectiveness analyse
 19. Cost effectivness analysis
 20. CEA
 21. CEA
 22. Cost utility analyse
 23. Cost utility analysis
 24. CUA
 25. CUA
 26. Cost benefit analyse
 27. Cost benefit analyser
 28. CBA
 29. CBA
 30. Bagudrettede produktivitetsanalyser
 31. Retrospective productivity analyses
 32. Produktivitetsanalyse
 33. Productivity analysis
 34. DEA analyse
 35. Data envelopment analysis  
 36. Livstilsmodeller
 37. Lifestyle models 
 38. Grossman
 39. Grossman
 40. Diagnose relaterede grupper 
 41. DRG
 42. Sundhedsvæsenets struktur og organisation
 43. Adgang til sundhedsydelser
 44. Access to health and health care services
 45. Mikroøkonomi (forbruger- og producentadfærd, samt bestemmelse af priser)  
 46. Micro economy
 47. Velfærdsteori (udbud og efterspørgsel, efficiens samt markedssvigt, fx ved sygdom)
 48. Udbud Supply
 49. Efterspørgsel Demand
 50. Efficiens Efficiency
 51. Makroøkonomi Macro economy
 52. Måling af lighed  Measuring equality 
 53. Lorenz-kurver Lorenz curves
 54. Gini-koefficienter  Gini coefficients 
 55. Sundhedsforsikring
 56. Health insurance
 57. Moral Hazard
 58. Ex post moral hazard
 59. Ex post moral hazard
 60. Ex ante moral hazard
 61. Ex ante moral hazard
 62.  
 63. Udbudsinduceret efterspørgsel
 64. Supplier induced demand
 65. Sundhedsøkonomi i et internationalt perspektiv
 66. Health economy in an international perspective
 67. Hospitalsøkonomi
 68. Hospital Economy