Samarbejdsudvalg

I henhold til § 5 i samarbejdsaftalen behandles følgende emner i samarbejdsudvalget:
1. Mål, strategi og resultatkontrakt
2. Personalepolitik
3.  Budget og finanslovsbidrag
4. Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing
5. Kompetenceudvikling
6. Systematisk opfølgning på APV
7. Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress
8. Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
9. Opfølgning på sygefravær mv.
10. Chikane og vold
11. Job på særlige vilkår.

Institutleder, studieleder og Institutadministrator samt fem medarbejderrepræsentanter, som udpeges af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer samt blandt ph.d. studerende. Institutleder er formand og næstformanden udpeges blandt medarbejderrepræsentanterne. 
Medarbejderrepræsentanterne udpeges for 2 år ad gangen. Møderne afholdes to gange årligt.

Medlemmer:

Ledelsesrepræsentanter:

Institutleder Christian Schultz (formand)
Institutadministrator Peter Flindt
Studieleder Thomas Markussen

Medarbejderrepræsentanter:

Lektor Anders Milhøj (vice formand)
Professor Peter Birch Sørensen
Ph.d.-stud. Simon Lund Hetland
Fuldmægtig Lotte Hvidegaard
Kontorfunktionær Pia Vestergaard

Sekretær:

Charlotte Jespersen