Institutmøder

Formålet er at Institutledelsen informerer og har en dialog med medarbejderne om, hvad der sker af større ting på instituttet, fx strategi, økonomi og organisatoriske spørgsmål.

Alle medarbejdere på instituttet deltager, herunder ph.d. studerende. Møderne finder sted efter behov. Men typisk to gange årligt.