Aftagerpanel 

Aftagerpanelet dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i Økonomi og har som primær opgave at rådgive instituttet om:

1. Nye uddannelser og/eller fag
2. Nye studieordninger/revision af eksisterende studieordninger indenfor det pågældende fagområde
3. Kontakt til den relevante aftagergruppe
4. Optag – beskæftigelsestal og beskæftigelsesudsigter

Panelet består af 10 repræsentanter fra erhvervslivet, offentlige organisationer og frivillige organisationer. Desuden deltager institutleder, studieleder, ph.d.–programleder og prodekanen for uddannelse. Ud fra en række fastsatte kriterier kommer instituttet med forslag til fakultetet om, hvilke personer fra arbejdsmarkedet, der kan være relevante i aftagerpanelet. Fakultetet godkender de indstillede navne og supplerer evt. disse med en til to personer. Instituttets skal være repræsenteret ved institutleder og studieleder, og en til to fra VIP-gruppen kan desuden udpeges. I panelet udpeges en formand og en næstformand. Der afholdes to årlige møder.

Medlemmer

Lars Andersen, Direktør, AE-rådet (formand)
Jakob Hald, Direktør, Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Finn Lauritzen, Rådgiver, Lauritzen Consulting
Camilla Kinch Jensen, Direktør, Invester relations, Novozymes A/S
Henrik Olejasz Larsen, Investeringsdirektør, SamPension
Agnete Gersing, Kommitteret i Finansministeriet
Søren Kyhl, Chief Operating Officer, Saxo Bank
Lars Haagen Pedersen, Afdelingschef, Finansministeriet
Jesper Berg, Diektør, Finanstilsynet
Christian Ølgaard, Vicedirektør, EKF Danmarks Eksportkredit

Repræsentanter fra Økonomisk Institut og Fakultetet

Christian Schultz, Institutleder
Thomas Markussen, Studieleder
Jakob Roland Munch, Ph.d.-skoleleder 
Andreas de Neergaard, Prodekan
Jonathan Wenzel Pedersen, næstformand i studienævnet (studerende)

Susanne Stoltz er sekretær for aftagerpanlet.

Referater:

Vi har referater fra alle møder tilbage til 2011. Referaterne kan rekvireres ved kontakt til Susanne Stoltz.