Aftagerpanel 

Aftagerpanelet dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i Økonomi og har som primær opgave at rådgive instituttet om:

  1. Nye uddannelser og/eller fag
  2. Nye studieordninger/revision af eksisterende studieordninger indenfor det pågældende fagområde
  3. Kontakt til den relevante aftagergruppe
  4. Optag – beskæftigelsestal og beskæftigelsesudsigter

Aftagerpanelet består af repræsentanter fra erhvervslivet, offentlige organisationer og frivillige organisationer. Én af repræsentanterne udpeges som forperson for panelet. Ud fra en række fastsatte kriterier kommer instituttet med forslag til fakultetet om, hvilke personer fra arbejdsmarkedet, der kan være relevante i aftagerpanelet. Fakultetet godkender de indstillede navne og supplerer evt. disse med en til to personer.Instituttet er repræsenteret ved institutleder og studieleder, og en til to fra VIP-gruppen kan desuden udpeges.

Der afholdes 1-2 årlige møder.

Medlemmer

Christian Ølgaard, CFO, Danmarks Eksportkredit (forperson)
Lars Haagen Pedersen, Afdelingschef, Finansministeriet
Jesper Berg, Direktør, Finanstilsynet
Agnete Gersing, Direktør, Agnete Gersing Consulting
Mette Deding, Vicedirektør, VIVE
Torsten Hasforth, Seniorøkonom, CONCITO
Lars Aagaard, Direktør, Dansk Energi
Louise Aggerstrøm Hansen, Chefanalytiker, Danske Bank
Eva Rytter Sunesen, Partner og co-founder, Implement Economics
Dorte Grinderslev, Chefkonsulent, DØRS
Mie Dalskov Pihl, Chefanalytiker og Projektchef, AE rådet

Repræsentanter fra Økonomisk Institut og Fakultetet

Christian Schultz, Institutleder
Thomas Markussen, Studieleder
Jakob Roland Munch, Ph.d.-skoleleder
Christian Olivarius Stausholm, udpeget af studienævnet, studerende

Referater:

Vi har referater fra alle møder tilbage til 2011.
Referaterne kan rekvireres ved kontakt til aftagerpanelets sekretær, Sarah Kirkegaard Verver: sv@samf.ku.dk.