Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Professor

Primære forskningsområder

Makroøkonomi og offentlig økonomi

Undervisnings- og vejledningsområder

Primært makroøkonomi

Aktuel forskning

En mekanisme til regulering af loklae eksternaliter ved ufuldkommen observation af handlinger

Dyster fordelingsdynamik a la Piketty med humankapital

Kapitalkrav til banker og kapitaldannelse

Konjunkturcykler og træg løndannelse

ID: 10220