Astrid Sophie Fugleholm

Astrid Sophie Fugleholm

Ph.d.-stipendiat

Astrid Fugleholm er ph.d.-studerende på Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Hun er tilknyttet Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI). 

Hendes forskningsinteresser ligger inden for anvendt mikrøokonometri, ulighed og sundhedsøkonomi med et særligt fokus på effekten af adfærd inden for netværker på sundhed og ulighed. 

ID: 318144598