Ph.d.-studerende

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Agneman, GustavPh.d.-stipendiat Arktis; social mobilitet; ulighed; humankapital; politisk økonomi +45 353-35955E-mail
Andersen, Esben ScriverPh.d.-stipendiat Strukturel estimation, diskrete valg og generelle entropi modeller (GEM)  E-mail
Andersen, Lars HarhoffPh.d. Studerende Økonomisk historie, politisk økonomi, religionsøkonomi, kulturøkonomi, institutioner +45 353-24008E-mail
Bentsen, Kristian HedeagerPh.d. Studerende Anvendt mikroøkonometri; skattepolitik; skatteunddragelse; skatteundvigelse; udannelse +45 353-36436E-mail
Berg, Rasmus KehletPh.d.-stipendiat Miljø- og klimaøkonomi; politisk økonomi; CGE modellering +45 353-34647E-mail
Berkel, Hanna MareenPh.d. Studerende Udviklingsøkonomi, Mozambique, virksomheder, klimaforandring, naturkatastrofer +45 353-35252E-mail
Betancourt Hurtado, Maria AlejandraPh.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonomi, virksomhedsorganisation, corporate governance, organisationsøkonomi +45 353-37396E-mail
Brandt, KasperPh.d.-stipendiat Udviklingsøkonomi; uddannelse i udviklingslande; væbnede konflikter +45 353-25321E-mail
Busch, Martin BenediktPh.d.-stipendiat Behavioral economics, experimental economics, network theory, network experiments +45 353-26816E-mail
Buus, Magnus TolumVidenskabelig ass. International handel; Empirisk industriøkonomi; Anvendt mikroøkonometri; Informationsfriktioner; Virksomhedsdynamik; Produktionsnetværk +45 353-30638E-mail
Cairo, SofiePh.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; anvendt mikroøkonometri; makroøkonomi; offentlige finanser +45 353-33967E-mail
Carstensen, Christian LangholzVidenskabelig ass.   E-mail
Cavalca, Petra GramPh.d.-stipendiat Anbragte børn; arbejdsmarkedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; familieøkonomi; anvendt mikroøkonometri +45 353-34539E-mail
Chevrot, EstherPh.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri; organisationsøkonomi; virksomhedsledelse overbevisninger; adfærd; værdier +45 42 34 26 34E-mail
Chrisander, EmilPh.d.-stipendiat Social data science, anvendt maskinlæring, uddannelsesøkonomi, datamining +45 353-26714E-mail
Døssing, Felix SebastianVidenskabelig ass. Adfærdsøkonomi, eksperimenter, paternalisme, velgørenhed, politiske præferencer  E-mail
Eskildsen, Janek BligaardPh.d. Studerende Ressource-, miljø og klimaøkonomi, energiøkonomi. transportøkonomi, anvendte generelle ligevægtsmodelle +45 35 36 46 47E-mail
Fuglsang, Malene CallesøePh.d. Studerende Anvendt mikroøkonometri, strukturel estimation, ulighed, uddannelsesøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi +45 353-35548E-mail
Garcia Miralles, EstebanPh.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri, sundhedsøkonomi, ofentlig økonomi +45 353-34299E-mail
Glavind, Kristoffer PadePh.d.-stipendiat Social data science, machine learning, big data, økonometri +45 353-36934E-mail
Glenny, Anita MariePh.d. Studerende Arbejdsmarkedøkonomi, anvendt mikroøkonometri, politikevalueringer, adfærdsøkonomi +45 353-25328E-mail
Hansen, Anne LundgaardPh.d. Studerende Modellering af rentestrukturen; risikopræmier; affine og ikke-lineære term structure modeller; finansiel økonometri +45 353-31363E-mail
Hansen, Emil ToftPh.d.-stipendiat Household finance, forbrugslån, forbrugeradfærd og gældsætning, geografiske forbrugsmønstre, finansielle formuer og privatforbrug +45 353-24085E-mail
Hansen, Maria JuulVidenskabelig ass. Strukturel mikroøkonometri, dynamis programmering, urban økonomi, lokationsvalg, arbejdsmarkedsøkonomi +45 353-28387E-mail
Hasager, LineaPh.d.-stipendiat Immigration; arbejdsmarkedsøkonomi; integration af flygtninge; anvendt mikroøkonometri; registerdata +45 353-34597E-mail
Hetland, Simon LundPh.d.-stipendiat Finansiel økonometri, tidsrækkeanalyse, økonometrisk teori, rentestruktur modeller, volatilitetsmodeller og co-integrations analyse  E-mail
Hirani, Jonas Lau-JensenPh.d.-stipendiat Universelle børneprogrammer, tidlige investeringer i børn, sundhedsøkonomi, familieøkonomi, anvendt mikroøkonometri +45 353-25316E-mail
Holm, Mathilde LundPh.d.-stipendiat Familieøkonomi, anvendt mikroøkonometri, reform evaluering +45 353-30153E-mail
Huang, ShanVidenskabelig assistent   E-mail
Hvidberg, Kristoffer BallePh.d. Studerende Anvendt mikroøkonometri; uddannelse; økonomisk og finansiel adfærd; ulighed +45 353-30922E-mail
Iversen, Anna KollerupPh.d.-stipendiat Sundhedsøkonomi, anvendt mikroøkonometri, politisk evaluering +45 353-35367E-mail
Jakobsen, Katrine Marie TofthøjPh.d. Studerende Offentlig økonomi, skattepolitik, formuebeskatning +45 353-35713E-mail
Jang, JihyeVidenskabelig ass. Research Assistant +45 353-31142E-mail
Jensen, Emil BjerrePh.d. Studerende Præference heterogenitet; livscyklusmodeller; strukturel estimation; finansiel transaktionsdata +45 353-28053E-mail
Jørgensen, Mia Renee HerløvPh.d.-stipendiat Ulighed, anvendt mikroøkonometri, public economics, makroøkonomi +45 353-33410E-mail
Jørgensen, Pernille PlatoPh.d. Studerende automatisering; globalisering; international handel; arbejdsmarkedsøkonomi; sundhedseffekter; anvendt mikroøkonometri; registerdata +45 353-36817E-mail
Kless, Philipp ChristianPh.d. Studerende Finansiel økonometri, økonometrisk theori, GARCH, Bootstrap til finansiel of Økonomiske Tidsrække  E-mail
Kreuder, JanisVidenskabelig ass.   E-mail
Kristiansen, Ida LykkePh.d.-stipendiat Sundhedsøkonomi, familieøkonomi, børns udvikling, ulighed, anvendt mikroøkonometri +45 353-37596E-mail
Larsen, Kristian Urup OlesenPh.d. Studerende Anvendt mikroøkonometri, arbejdsmarkedsøkonomi, sundhed, ulighed, machine learning +45 353-34279E-mail
Larsen, Rasmus BisgaardPh.d.-stipendiat Makroøkonomi, boligmarkeder, finanspolitik, anvendt makroøkonometri, makroøkonomiske modeller med heterogene agenter +45 353-25360E-mail
Leisner, JonathanPh.d. Studerende International handel; miljøøkonomi; mikroøkonometri; industriel regulering; anvendt mikroøkonomi +45 353-35006E-mail
Lyngse, Frederik PlesnerPh.d. Studerende Empirisk sundhedsøkonomi; patienters overholdelse af lægelige råd; Sundheds- og ældreministeriet; registerdata; anvendt mikroøkonomi +45 353-37412E-mail
Meyer, Bjørn BjørnssonPh.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; videregående uddannelse; anvendt mikroøkonometri; politik evaluering +45 353-33888E-mail
Minor, Kelton RayPh.d.-stipendiat Klimaændringer, påvirkninger, tilpasning, teknologi, adfærd +45 353-28143E-mail
Mogensen, Patrick KofodPh.d.-stipendiat Dynamisk Programmering, dynamiske spil, strukturel estimation, økonometrisoftware, mikroøkonometri, numerisk økonometri +45 353-37573E-mail
Nielsen, August Emil TwilePh.d. Studerende Miljø-, ressource- og klimaøkonomi, international handel, mirkoøkonometri, politisk økonomi, miljøregulering +45 353-36216E-mail
Nielsen, NikolajPh.d.-stipendiat Mikroøkonometri, dynamisk programmering, udannelsesøkonomi, efterspørgselsestimation +45 353-28149E-mail
Partsch, Emil HolstPh.d.-stipendiat Heterogen agent makroøkonomiske modeller, finansielle friktioner, kontinuert og diskret tids numeriske metoder; forbrugs- og opsparingsadfærd +45 353-25610E-mail
Rasmussen, Joachim KahrPh.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi, ulighed og anvendt mikroøkonometri. +45 353-36209E-mail
Rasmussen, MettePh.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; offentlige finanser +45 353-32644E-mail
Schilling, Sören FelixVidenskabelig ass.  +45 353-31904E-mail
Sæverud, JohanPh.d. Studerende Anvendt mikro, strukturelle modeller, arbejdsmarked, pension, opsparing +45 353-35187E-mail
Sørensen, Bjørn BoVidenskabelig ass. Studentermedhjælper  E-mail
Thöni, PatrickPh.d.-stipendiat Finance, Financial Microstructure, Asset Allocation, Asset Pricing, Microeconometrics  E-mail
Weissert, Christoffer JessenPh.d. Studerende Makroøkonomi, finans- og pengepolitik, IRF estimation ved SVAR og local linear projections og Strukturel identifikation +45 353-21598E-mail
Willadsen, HeleneVidenskabelig ass. Adfærdsøkonomi, eksperimentel økonomi, børn og økonomi +45 353-35023E-mail
Yding, AndersVidenskabelig ass. Anvendt mikroøkonomi, virksomhedsledelse, familieejede virksomheder, ejerledelse, incitamenter +45 353-27295E-mail
Zaccagni, SarahVidenskabelig ass.  +45 353-37860E-mail
Zhao, ZeyuPh.d. Studerende Virksomhedsfinansiering, anvendt økonometri  E-mail
Zille, HelgePh.d.-stipendiat International handel, udviklingsøkonomi, voldelige konflikter, international politik +45 353-27802E-mail
Zink, EdithPh.d. Studerende Økonomien ved kulturel forandring, politisk økonomi, sociale og politiske bevægelser +4571457133E-mail
Züllig, GabrielPh.d. Studerende Makroøkonomi, makroøkonometri, makrofinansiering, arbejdsmarkedsøkonomi, heterogenitet +45 353-30636E-mail