Undervisningsnoter

94: Niels Jørgen Mau Pedersen: Kommunal tilskud og udligning - i princippet og i praksis. August 2006. PDF (806KB)

93: Niels Jørgen Mau Pedersen: Lokal beskatning i Danmark. Nogle problemstillinger. Oktober 2004. PDF (1,6MB)

92: Christian Hjorth-Andersen: Opgaver og noter til erhvervsøkonomi.
September 2004. PDF (1,8MB)

91: Karl Gunnar Persson: A Note on Trade, Tariffs and Growth.
December 2003. PDF (1MB)

90: Christian Hjorth-Andersen: Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi.
September 2003. PDF (274KB)

89: Axel Mossin: Den Keynesianske afsætningsbegrænsning i teorihistorisk perspektiv.
Maj 2003. PDF (498KB)

88: Karl Gunnar Persson: A Note on International Monetary Regimes in History.
April 2003. PDF (526KB)

87: Karl Gunnar Persson: A Short Outline of European Economic History from the Post-Roman Recovery to the Industrial Revolution. December 2002. PDF (804KB)

86: Axel Mossin: Socialpolitikkens og velfærdssamfundets teori. December 2:002. 

85: Peter Sørensen, Birgitte Sloth: Noter til Mikroøkonomi, 2. år, 2. semester. August 2000. 

84: Klavs Lindeneg: Frihed, lighed & effektivitet i den økonomiske aktivitet? Marts 2000. 

83: Peter Sørensen,  Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Carsten Crabbe Nielsen: Noter til Mikroøkonomi, 2. år, 1. semester. August 2000 (rev. udg.). 

82: Christian Groth: Rationelle forventninger og spekulative bobler. Oktober 1999. 

81: Christian Groth: Opgaver til videregående makroøkonomi. September 1999. 

80:  Niels-Erik Jensen: Kø- og lagerplanlægning. Bind II. 3. udg. Oktober 1998. 

79: Peter Birch Sørensen: Lecture notes on and exercises for Alan J. Auerbach and Laurence J. Kotlikoff: Macroeconomics - an integrated approach. Part one: From micro to macro: modeling income determination and growth. August 1998. 

78: Niels-Erik Jensen: Kø- og lagerplanlægning. August 1998. 

77: Claus Thustrup Hansen: Øvelser i grundfaget Makroøkonomi. August 1998. 

76: Niels Jørgen Mau Pedersen: Regionaløkonomi. Oktober 1997. 

75: Christian Groth,  Lars Haagen Pedersen,  Peter Birch Sørensen: Noter til Makroøkonomi. September 1997. 

74: Axel Mossin: Nationaløkonomi, 1. årsprøve. Opgaver 1992 - 96. September 1996. 

73: Karsten Skjalm: International politisk økonomi - introduktion og oversigt. Februar 1996. 

72: Klavs Lindeneg: Allocation mechanisms - applications.  Januar 1996. 

71: Morten Binder: Dynamisk modelanalyse. November 1995. 

70: Niels Jørgen Mau Pedersen: Kommunernes låntagning. November 1995 (rev. udg.) 

69: Axel Mossin: Nationaløkonomi 1. årsprøve 1995-96. Undervisningsplaner, noter og opgaver. September 1995. 

68: Erik Gørtz: Samling af noter til økonomisk politik. Maj 1995. 

67: Birger Madsen: SAS/ OR For Applied Operations Research - Part 2. Maj 1995. 

66: Birger Madsen: SAS/ OR For Applied Operations Research - Part 1. Maj 1995. 

65: Anders Borglin: A Note on O. Hart's "On the Optimality of Equilibrium when the Market Structure is Incomplete" (Journal of Economic Theory, Vol. 11, p. 418-443, 1975).
September 1994. 

64: Anders Borglin: Notes on the Theory of Choice under Uncertainty and Risk.
September 1994. 

63: Axel Mossin: Nationaløkonomi, 1. årsprøve 1994-95. Undervisningsplaner, noter og opgaver. September 1994. 

62: Niels Jørgen Mau Pedersen: Den decentraliserede offentlige sektor - nogle økonomiske teorier og sammenhænge. August 1994. 

61: John Frederiksen: Offentlig udgiftspolitik, styringsmuligheder og beslutnings- grundlag. Februar 1994. 

60: Christian Groth: Øvelser i grundfaget makroøkonomi. Januar 1994. 

59: Christian Groth: To makromodeller med arbejdsløshed. Januar 1994. 

58: Thomas Alslev Christensen, Jens Christian Nielsen: Handelspolitik i praksis.
December 1993. 

57: Thomas Alslev Christensen: Skatter, subsidier og markedsimperfektioner. Forvridninger indenfor handelsteorien. November 1993. 

56: Peter Erling Nielsen: Dansk pengepolitik siden 1969 - med hovedvægten lagt på udviklingen siden 1980. Oktober 1993. 

55: Axel Mossin: Nationaløkonomi, 1. årsprøve 1993-94. Undervisningsplaner, noter og opgaver.  September 1993. 

54: Niels Jørgen Mau Pedersen: Kommunal udligning. Note om baggrunden for at udligne og om det gældende udligningssystem i Danmark. August 1993. 

53: Thomas Alslev Christensen: Historien om hvorfor faste valutakurser flyder.
September 1993. 

52: Henrik Olejasz Larsen: Prissætning af obligationer og andre finansielle aktiver.
August 1993. Revideret august 1995. 

51: Jørgen Peter Christensen: Oversigter m.v. til undervisningen i økonomisk historie, 2. årsprøve, 1. semester. Marts 1993. 

50: Ellen Andersen: Cases til empriske metoder. 1 Pengeefterspørgslen i historisk perspektiv. 2 Beskæftigelsen i industribrancher og 6 sæt eksamensopgaver. Marts 1993. 

49: Per Callesen: Introduktion til Makroøkonomisk Planlægning. Januar 1993. 

48: Hans Keiding: Noter til Operationsanalyse, bind 1. Januar 1993. 

47: Anders Borglin: Review Questions to Mikro 2. årsprøve. November 1992. 

46: Christian Groth: Noter til Blanchard & Fischer, hæfte 4. November 1992. 

45: Ingrid Henriksen: En introduktion til Tysklands økonomiske historie. Fra Zollverein til Første Verdenskrig. Oktober 1992. 

44: Christian Groth: Noter til Blanchard & Fisher, hæfte 3. August 1992. 

43: Niels Jørgen Mau Pedersen: Kommunal udligning og statstilskud til kommuner.
August 1992. 

42: Axel Mossin: Nationaløkonomi, 1. årsprøve. Undervisningsplan, efteråret 1992.
August 1992. 

41: Niels Jørgen Mau Pedersen: Kommunale budgetmetoder. Oktober 1995. 

40: Niels Jørgen Mau Pedersen: Velfærdsteorien for decentralisering af offentlig service.
Juli 1992. 

39: Christian Groth, med bidrag af Inge Nilsson,  Jan Kæraa Rasmussen: Noter til Blanchard & Fischer, hæfte 2. April 1992. (2. udg. januar 1993), (3. udg. januar 1994). 

38: Ellen Andersen: Cases til empiriske metoder 2. Beskæftigelsen i industri- brancher.
Marts 1992. 

37: Hans Jørgen Jacobsen, Birgitte Sloth: Noter til spilteori. Februar 1992.
(2. udg. februar 1993). 

36: Christian Schultz: Spilteori for industriøkonomer. Januar 1992. 

35: Birgit Grodal: Den Walraske Institution. Videregående mikroøkonomisk teori.
Januar 1992. 

34: Christian Groth: Noter til Blanchard & Fischer, hæfte 1. Januar 1992.
(2. udg. januar 1994). 

33: Ellen Andersen: Forbrugsteorier og makroforbrugsfunktioner. November 1991. 

32: Anders Borglin: Notes on the Theory of Markets: Using Spot-markets for Goods and Bond Markets to Achieve Equilibrium. September 1991. 

31: Troels Østergaard Sørensen: Dynamisk Analyse. Makro 2. årsprøve. August 1991. 

30: Frank Hansen og Mogens Nørgaard Olesen: Introduktion til Lineær Algebra. August 1991. (Seneste rev. udg. september 1995). 

29: Chriatian Schultz: Fastprismodeller. Makroøkonomi 1 for matematik-økonomer.
Februar 1991. 

28: Christian Groth: Noter til Makroøkonomi 1 for matematik-økonomer. Februar 1991. 

27: Christian Groth: Noter til økonomisk vækst, bind 2. November 1990.
(2. udg. september 1991). 

26: Anders Borglin: Notes on the Interpretation of the Arrow-Debreu Model over Time and under Uncertainty, Temporary Equilibrium Models and Overlapping Generations Models. November 1990. (Revised April 1991) 

25: Hector Estrup: Kapitler af Teorihistorien. Oktober 1990. 

24: Ellen Andersen: Det private forbrug og de private investeringer. Oktober 1990 

23: Anders Borglin: Notes on Optimality and Decentalization. September 1990.
(Revised September 1991). 

22: Christian Groth og Troels Østergaard Sørensen: Phillipskurven. Makro, 2. årsprøve. September 1990. 

21: Erik Gørtz: En note om teamfortolkning i planlægningsteorien. August 1990. 

20: Christian Groth: Noter til økonomisk vækst: Inflation og vækst. Teknologiske fremskridt. Maj 1990. 

19: Christian Groth: Noter til økonomisk vækst. Kap. VI: Neoklassisk vækst og fordelingsteori. April 1990. 

18: Anders Borglin: Notes on the Theory of Production. Mikro, 2. årsprøve. April 1990. (Revised September 1991). 

17: Birgit Grodal: Walras ligevægte. Mikro, 2. årsprøve. April 1990. (2. udg. oktober 1991). 

16: Troels Østergaard Sørensen: Makro fastprismodeller. Marts 1990. 

15: Birgit Grodal: Forbrugsmulighedsområde og præferencerelation. Mikro, 2. årsprøve. Februar 1990. 

14: Christian Groth: Noter til økonomisk vækst. Bind 1. Januar 1990. 

13: Birgit Grodal: Forbrugeren og Det Walraske Marked. Mikro, 2. årsprøve. Februar 1990. 

12: Peter Birch Sørensen: Tax Harmonization in the European Community: Problems and Prospects. International skattepolitik og skattekoordinering. Afsluttende del. Januar 1990. 

11: Peter Birch Sørensen: Monetaristisk og nyklassisk makroteori - en introduktion.
Januar 1990. 

10: Christian Groth: Noter til videregående makroteori, bind 2. Januar 1990.
(2. udg. januar 1991). 

9: Peter Birch Sørensen: Issues in the Theory of International Tax Coordination. International skattepolitik og skattekoordinering. Afsluttende del. Januar 1990. 

8: Hans Aage: Sovjetøkonomien 1965-1989. Økonomisk historie, 2. årsprøve.
December 1989. 

7: Birgit Grodal: Specielle præferencerelationer. Mikro, 2. årsprøve. December 1989. 

6: Birgit Grodal: Efterspørgselsteori. Mikro, 2. årsprøve. November 1989. 

5: Christian Groth: Noter til videregående makroteori, bind 1. Oktober 1989. 

4: Karl Vind: Noter til mikroøkonomi. September 1989.
(2. udg. oktober 1991. 3. udg. september 1992). 

3: Finn Carsten Lauritzen: Input-output analyse. September 1989. (2. udg. august 1990). 

2: Ellen Andersen: Analyse af makroøkonomiske modeller. August 1989. 

1: Birgit Grodal: Produktion i generel ligevægtsteori. Juni 1989. (2. udg. april 1991). Til toppenTil toppen