Økonomisk Eksploratorium #36 Værdien af trivsel

Ziggi Santini

Hvad er den samfundsøkonomiske værdi af trivsel? Kan man måle det? Er det kynisk at sætte mål på? Og hvordan kan vi sikre os at der tages hensyn til menneskers trivsel, når der træffes samfundsøkonomiske beslutninger?

Det er netop nogle af de spørgsmål, den nye tværfaglige forening ”Open Social Value Bank” beskæftiger sig med, når de forsøger at etablere standarder for, hvordan man værdisætter trivsel i samfundsøkonomisk teori og praksis.

Kom med til årets første eksploratorium og hør mere. Vi får besøg af:

Som altid er der masser kaffe, te og kage og åbent for alle med en interesse i emnet.

 

Hvert semester afholder Økonomisk Institut en række åbne og uformelle arrangementer. Vi kalder dem Økonomisk Eksploratorium. Med arrangementerne åbner vi dørene ind til forskningsmiljøet og viser, hvordan økonomi bliver brugt i virkeligheden.

Økonomisk Eksploratorium er for studerende og alle andre med interesse for økonomi, som gerne vil møde forskerne uden for forelæsningslokalerne. Derfor prøver vi at tale et sprog, som alle kan forstå.
Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at tilmelde dig.

Arrangementerne finder næsten altid sted på torsdage fra kl. 16 på CSS i bygning 26 på 3. sal.

 

Den nystiftede forening Open Social Value Bank skal etablere standarder for værdisætning af sociale forandringer.

Den nystiftede forening Open Social Value Bank skal etablere standarder for værdisætning af sociale forandringer. Den netop nedsatte bestyrelse består af ledende eksperter fra fonde, det offentlige og universitetsverdenen. Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet, Økonomer uden Grænser, Rambøll Management Consulting, Impactly og er støttet af Trygfonden.

Open Social Value Bank vil være en dansk tilpasset version af allerede accepterede metoder og tilgange som bl.a. anvendes af det britiske finansministerium. UK Social Value Bank et godt eksempel. Med tilpasning til den danske samfundsstruktur vil OSVB være et direkte afsæt for udbredelse til andre nordiske lande, hvor der ligeledes er et stort fokus på sociale værdier. OSVB vil være et åbent og tilgængeligt redskab, som alle vil have adgang til at bruge. Projektet løber over 3 faser, og målet er i første fase at udvikle en første version af et katalog over sociale værdier, en brugervenlig open-source platform samt case-eksempler.