Fra forskning til praksis #5: Langtidseffekter af amning og vægt for barnets helbred

Til vores femte og sidste gåhjemmøde i denne møderække, vil Lise Geisler Bjerregaard (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital) fortælle om sin forskning om langtidseffekter af amning og vægt for barnets helbred. Bjerregaard undersøger om amning påvirker et barns helbred livet igennem, og hvad vægt betyder i spædbarnsalderen og senere for risiko for overvægt og koronarsygdom.

Fra forskning til praksis: Nyt om tidlig indsats

Tidlige indsatser for børn kan have en stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet.

I en række virtuelle gåhjemmøder præsenterer vi nyeste forskning om tidlige indsatser. Hvad er effekterne og hvor ligger potentialet? Møderækken tager afsæt i Miriam Wüsts forskningsprojekt "Inside the black box of treatment exposure".

Vores mål er at få vores empiriske forskning ud til praktikere og beslutningstagere, som beskæftiger sig med tidlige indsatser.

Møderne varer fra kl. 16-17, og foregår virtuelt, så I slipper for transporten.