Fra forskning til praksis #1: Udvidet sundhedspleje i 1960’erne og dens langtidseffekter i voksenlivet

Grafik med billede af Miriam Wüst

Til vores første virtuelle gåhjemmøde i denne møderække, vil Miriam Wüst (Københavns Universitet) fortælle om sin forskning om langtidseffekter af en universel sundhedsplejerskeindsats. Wüst undersøger, hvordan man i 1960'erne eksperimenterede med udvidet sundhedspleje i København, og hvilke effekter denne ordning havde.

Fra forskning til praksis: Nyt om tidlig indsats

Tidlige indsatser for børn kan have en stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet.

I en række virtuelle gåhjemmøder præsenterer vi nyeste forskning om tidlige indsatser. Hvad er effekterne og hvor ligger potentialet? Møderækken tager afsæt i Miriam Wüsts forskningsprojekt "Inside the black box of treatment exposure".

Vores mål er at få vores forskning ud til praktikere og beslutningstagere, som beskæftiger sig med tidlige indsatser.

Møderne varer fra kl. 16-17, og foregår virtuelt, så I slipper for transporten.