17. juli 2019

Økonomistudiet lancerer statistisk tiårsoversigt

Studieadministrationen på Økonomisk Institut har den 28. juni udgivet Økonomistudiet i Tal 2018. Rapporten er et statistisk opslagsværk med klar inspiration fra Statistisk Tiårsoversigt fra Danmarks Statistik, som samler og præsenterer et væld af information om økonomistuderende på Københavns Universitet.
 
Økonomistudiet i Tal 2018 systematiserer for første gang brugen af individdata fra Københavns Universitets studieadministrative systemer til det formål at belyse og analysere udviklingen i optag, bestand, produktion, frafald, studieprogression og –struktur for perioden 2008 – 2018.
 
Du vil kunne finde detaljerede opgørelser om alle aspekter økonomistudiet i rapportens fem selvstændige kapitler. Årets tema kaster særligt lys på frafald blandt bachelorstuderende.
 
Studiefrafaldet på økonomiuddannelsens bachelordel er opgjort i langt større detaljeringsgrad end hidtil. Disse opgørelser viser, at en anseelig del af frafaldet skifter studie internt på Københavns Universitet. Vi dykker også ned i forholdet mellem på den ene side gymnasiekarakterer og studiefrafald: Både de studerende, der skifter studie internt på Københavns Universitet, samt de der tidligt afbryder deres studie har pæne karakterer fra gymnasiet.
 
Den resterende rapport viser blandt andet at optaget, bestanden og produktionen af cand.politter alle er på deres højeste niveau i det foregående årti. Derudover viser opgørelser, at studieaktiviteten er meget høj blandt dimittenderne fra økonomistudiet. De seneste års fokus på gennemførelsestider synes at have opbrugt det rum på økonomistudiet, der var for at få studerende hurtigere igennem det videregående uddannelsessystem.

Det værd at fremhæve, at Økonomistudiet i Tal 2018 viser en kønsafhængig karakterforskel på bacheloruddannelsen, der er værd at undersøge bredt på Københavns Universitet.
 
Rapporten er udarbejdet af professor og nyligt afgået studieleder Henrik Hansen i tæt samarbejde med studieadministrationen på økonomistudiet.